Stambyte och relining för Wallenstam i Älta.

I detta projekt utför vi en kombination av tradionellt stambyte och relining. Projektet utförs med kvarboende hyresgäster och omfattar totalt 453 st lägenheter.

Fastigheterna i Älta är byggda på 1960-talet och ägs idag av bostadsbolaget Wallenstam som är vår kund. Flera av lägenheterna innehåller både badrum, separat toalettutrymme samt tvättstuga. Detta innebär att det är många rör som skall bytas i varje lägenhet. För att snabba upp processen valdes relingsmetoden på vissa delar - d v s att renovera rören invändigt utan att behöva riva och byta.

Projektet utförs med kvarboende hyresgäster och ställer höga krav på oss som entreprenör vad gäller att hålla arbetstider på dagarna, att följa tidsplaner, att förhindra dammspridning, att sköta låsning av dörrar och säkerhet samt sist men inte minst att visa hänsyn mot hyresgästerna för att de låter oss arbeta i deras hem.

Förutom stambyte och relining innefattar projektet renovering av alla badrum, separata toalettutrymmen och tvättstugor i lägenheter. Projektet innefattar även asbestsanering eftersom det finns asbest i det gamla kakelfixet i badrummen. Vi utför asbestsanering med egen personal och utrustning (Titania innehar auktorisation och tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra sanering av asbest). Provisoriska duschar och toaletter till de boende har installerats i anslutning till fastigheten.  

Förlängning etapp 3

Etapp 2 av renoveringarna av fastighetsägaren Wallenstams fastigheter i Älta avslutades planenligt av Titania i maj 2012. Wallenstam valde då att förlänga kontraktet med Titania som nu genomför etapp 3 av renoveringarna, som skall slutföras i maj 2013.  

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Oktober 2010

Projektslut:

Maj 2013

Storlek:

453 st hyreslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till fastighetsägarens representant enligt den information som Du har fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält