Stambyte i kontorsfastighet från 1950-talet på Södermalm.

I detta projekt genomförde vi ett stambyte med våtrumsrenoveringar på ett sådant sätt att verksamheterna i kontoren kunde vara igång obehindrat under hela byggtiden. Våra arbeten utfördes delvis nattetid och innefattade speciallösingar med stationära dammsugare för att undvika dammspridning.

Stambytet för denna beställare krävde mycket planering. Fastigheten innehåller en mängd olika verksamheter - arkitektkontor, snickeriverkstäder, tillverkningsindustri, matproduktion, undervisningslokaler - för att nämna några. Utmaningen för oss låg i att störa de pågående verksamheterna i så liten utsträckning som möjligt. Vi lyckades med detta tack var god planering och ett öppet och bra samarbete med vår kund. Bullrande arbeten utförde vi nattetid då verksamheterna i fastigheten inte pågick. Dammspridning förhindrades i mesta möjliga mån och vi hade arbetsledare närvarande under hela tiden för att kunna tillmötesgå önskemål från lokalinnehavare. Där stammarna inte kunde bytas utfördes renoveringen av rören istället med reliningmetoden.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Mars 2008

Projektslut:

Januari 2009

Storlek:

Kontors- och industrifastighet i 7 plan

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält