Stambyte för Brf Glöden

Denna fastighet som har port både mot S:t Eriksgatan och Gävlegatan renoverades av Titania under 2008. En speciell förutsättning var att alla rör behövde dras runt bankvalvet i den bankverksamhet som hyr lokalen i fastighetens bottenvåning.

Detta projekt innefattade stambyte med renovering av badrum och separata WC i 45 st bostadsrättslägenheter. Eftersom även rör i bottenplan, källare och på innergården skulle bytas krävdes ett speciellt utförande för de kommersiella lokalerna i bottenplanet - en restaurang, en bank med bankvalv, en tobakshandel. Framförallt banklokalen krävde ett speciellt utförande. Det var tvunget att dra alla de nya rören runt bankvalvet vilket krävde noggrann projektering och mycket utmaning i själva utförandet eftersom hantverkarna behövde arbeta i små utrymmen. Vissa rörarbeten behövde ändå utföras i banklokalen, t ex till bankens egen personaltoalett och kök. Dessa arbeten kunde inte utföras under bankens ordinarie öppettider utan fick utföras under en helg med skiftarbete även nattetid. Tisdplanen var mycket knapp och banken bevakades under tiden arbetena pågick av inhyrd vaktpersonal. Vi klarade arbetena inom utsatt tid vilket gladde både oss, vår kund, Brf Glöden, och deras kund, Handelsbanken.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

maj 2008

Projektslut:

november 2008

Storlek:

45 st bostadsrättslägenheter, 3 st kommersiella lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält