Relining och ventilation för Wallenstam

Ett annorlunda projekt som innefattade många speciallösningar som dessutom utfördes i en kulturskyddad fastighet från 1939 med kvarboende hyresgäster.

Detta projekt hade mycket speciella förutsättningar. Hyresgästerna i fastigheten önskade köpa fastigheten och ombilda till en bostadsrättsfastighet. Den nybildade föreningen hade dock vissa krav på fastighetsägaren, bostadsbolaget Wallenstam, för att köp skulle vara aktuellt. Kraven bestod bl a i att stammarna skulle åtgärdas och att fastigheten ventilationsystem, som som var undermåligt, skulle åtgärdas för att uppnå godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Utöver att fastigheten är kulturskyddad så innehåller den också osedvanligt många små lägenheter, det finns totalt 214 st lägenheter i fastigheten.

Wallenstam kontrakterade Titania som totalentreprenör för projektet. Avloppstammarna åtgärdades genom infodring (relining) som gjorde att de befintliga badrummen inte behövde rivas, vilket hade inneburit en stor kostnad både i utförande men även i förlängd entreprenadtid. Godkänd OVK uppnåddes genom en avancerad ventilationslösning där varje lägenhet fick ett separat ventilationsaggregat och kanaler för tilluft och frånluft via hål i ytterfasaden direkt ut genom lägenhetsväggen. Som följd till att man valde lösningen med separat ventilation i varje lägenhet behövde vi dra separat elförsörjning till ventilationsaggregaten så att inte elräkningen för dessa skulle hamna på varje lägenhetsinnehavare.

Projektet utfördes delvis med kvarboende hyresgäster och kraven på kort omloppstid i lägenheter kombinerat med hänsynstagande till de boendes integritet och minimerande av damm och störningar gjorde projektet till en stor utmaning för oss. Eftersom nya kanaler för ventilation skulle dras i lägenheterna och sedan kläs in ställdes höga krav på att vi utförde smarta kanaldragningar i vägg-takvinkeln som tog så lite utrymme i anspråk som möjligt (annars skulle det t ex bli svårt för en boende att placera tillbaka en hög bokhylla).

Utöver detta behövde vi ta hänsyn till krav från Stadsbyggnadskontoret på att bevara byggnadshistoriskt värdefulla detaljer bland annat i köken där ventilationsaggregaten placerades men även vid håltagning i ytterfasad där vi bara fick ta hål med viss diameter och speciella krav på ventilernas utseende ställdes.

Vi klarade dessa utmaningar, de ändringar som hade utförts godkändes av Stadsbyggnadskontoret, fastigheten fick en godkänd OVK, projektet utfördes inom tidplan, till det fast uppgjorda priset och den nybildade Bostadsrättsföreningen ansåg att Wallenstam (med de åtgärder som Titania hade utfört) hade uppfyllt kraven som de ställt och köpte fastigheten.

Wallenstams hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt, Energibesparande åtgärder

Projektstart:

2009-03-01

Projektslut:

2009-12-30

Storlek:

214 st hyreslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält