Relining och ventilation för Wallenstam

Ett annorlunda projekt som innefattade många speciallösningar som dessutom utfördes i en kulturskyddad fastighet från 1939 med kvarboende hyresgäster.

Detta projekt hade mycket speciella förutsättningar. Hyresgästerna i fastigheten önskade köpa fastigheten och ombilda till en bostadsrättsfastighet. Den nybildade föreningen hade dock vissa krav på fastighetsägaren, bostadsbolaget Wallenstam, för att köp skulle vara aktuellt. Kraven bestod bl a i att stammarna skulle åtgärdas och att fastigheten ventilationsystem, som som var undermåligt, skulle åtgärdas för att uppnå godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Utöver att fastigheten är kulturskyddad så innehåller den också osedvanligt många små lägenheter, det finns totalt 214 st lägenheter i fastigheten.

Wallenstam kontrakterade Titania som totalentreprenör för projektet. Avloppstammarna åtgärdades genom infodring (relining) som gjorde att de befintliga badrummen inte behövde rivas, vilket hade inneburit en stor kostnad både i utförande men även i förlängd entreprenadtid. Godkänd OVK uppnåddes genom en avancerad ventilationslösning där varje lägenhet fick ett separat ventilationsaggregat och kanaler för tilluft och frånluft via hål i ytterfasaden direkt ut genom lägenhetsväggen. Som följd till att man valde lösningen med separat ventilation i varje lägenhet behövde vi dra separat elförsörjning till ventilationsaggregaten så att inte elräkningen för dessa skulle hamna på varje lägenhetsinnehavare.

Projektet utfördes delvis med kvarboende hyresgäster och kraven på kort omloppstid i lägenheter kombinerat med hänsynstagande till de boendes integritet och minimerande av damm och störningar gjorde projektet till en stor utmaning för oss. Eftersom nya kanaler för ventilation skulle dras i lägenheterna och sedan kläs in ställdes höga krav på att vi utförde smarta kanaldragningar i vägg-takvinkeln som tog så lite utrymme i anspråk som möjligt (annars skulle det t ex bli svårt för en boende att placera tillbaka en hög bokhylla).

Utöver detta behövde vi ta hänsyn till krav från Stadsbyggnadskontoret på att bevara byggnadshistoriskt värdefulla detaljer bland annat i köken där ventilationsaggregaten placerades men även vid håltagning i ytterfasad där vi bara fick ta hål med viss diameter och speciella krav på ventilernas utseende ställdes.

Vi klarade dessa utmaningar, de ändringar som hade utförts godkändes av Stadsbyggnadskontoret, fastigheten fick en godkänd OVK, projektet utfördes inom tidplan, till det fast uppgjorda priset och den nybildade Bostadsrättsföreningen ansåg att Wallenstam (med de åtgärder som Titania hade utfört) hade uppfyllt kraven som de ställt och köpte fastigheten.

Wallenstams hemsida. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Kvarboende, Specialprojekt, Energibesparande åtgärder

Projektstart:

2009-03-01

Projektslut:

2009-12-30

Storlek:

214 st hyreslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

 • Kan Titania utföra projekt med speciella förutsättningar?

  Svar: Titania är mycket flexibelt och tillmötesgående när det gäller att möta våra kunders krav och önskemål under våra projekt.

  Vi har bland annat utfört projekt i kulturskyddade fastigheter där det krävdes speciell varsamhet och speciella lösningar för att bevara känsliga takmålningar och boaserade väggar i ädelträ.

  Vi har även utfört projekt där speciella maskinella lösningar utförmades för att förhindra dammspridning, eftersom renoveringen utfördes i en miljö med mycket känslig utrustning som inte tålde damm.

  Vi har utfört projekt där vi arbetade endast nattetid och i forcerat tempo för att inte störa befintlig verksamhet som pågick under kontorstid och minimerade på detta sätt projekttiden och störningarna för lokalhyresgästerna.

  Om Du som kund har ett krav eller önskemål för att genomföra ett projekt, är vi mycket intresserade av att tillsammans hitta en tillfredställande lösning som tillgodoser dessa, allt för att vi skall kunna genomföra Ditt projekt så smidigt som möjligt i enlighet med Dina önskemål. Kontakta oss idag. 

 • Varför skall jag som ägare av hyresfastigheter anlita just Titania?

  Svar: Det finns många anledningar för Dig som ägare av hyresfastigheter att anlita just Titania för att utföra traditionella och prefabricerade stambyten, badrumsrenoveringar, relining / rörinfodring och andra former av renoveringar eller ombyggnationer i Din fastighet. Nedan följer några anledningar: 

  1. För att vi har goda referenser från stambyten och totalrenoveringar av hundratals lägenheter och fastigheter för små och stora privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar. Se fliken Våra projekt för mer information om vilka kunder vi utför och har utfört arbeten åt samt vilka typer av arbeten vi utfört.  
  2. För att vi bryr oss och anstränger oss för att Dina kunder, dvs hyresgästerna, blir nöjda med badrummen och lägenheterna vi har renoverat och därmed känner att han/hon har fått valuta för den hyreshöjning som skedde p g a renoveringen.
  3. För att vi är experter på just ROT-projekt och har flexibilitet och förmåga att hantera oväntade ändringar i förutsättningar som är vanliga på denna typ av projekt.
  4. För att vi har en struktur där vår platschef som Din enda kontaktpart tar totalansvaret för projektet från ritning till nöjd nyinflyttad hyresgäst.
  5. För att vi i mindre utsträckning än andra företag är beroende av underentreprenörer vilket borgar för hög kvalitet på utfört arbete.
  6. För att vi har lägre antal besiktningsanmärkningar än våra konkurrenter på utförda arbeten. 
  7. För att Titania tack vare vår starka ekonomiska ställning och högsta kreditvärdighet, AA, är en stabil partner som man som beställare kan luta sig emot. 
  8. För att vi alltid lämnar fasta priser på våra arbeten, vilket gör att Du som kund, vet vad projektet kommer kosta i slutändan, innan det ens har påbörjats. 

  Titania har tagit fram två priskalkylatorer för att Du som kund på ett enkelt sätt skall kunna få fram ett ungefärligt pris på vad Ditt projekt skulle kosta. Välj nedan den kalkylator som intresserar Dig och klicka på länken.

  Stambyteskalkylator  - Beräkna pris på Ert stambyte

  Reliningskalkylator - Beräkna pris på relining

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Hur får jag en offert på relining/rörinfodring?

  Svar: Det enklaste är använda Reliningskalkylatorn på titania.se för att se ungefär hur mycket reliningsarbetena skulle kosta, utifrån projektets unika förutsättningar. När Du fyllt i alla relevanta uppgifter och fått se det ungefärliga priset, så kan Du med en enkelt knapptryckning begära en offert från Titania.

  Du blir då kontaktad av ansvarig person på Titania för en närmare diskussion angående exakt vad det är som skall relinas och denna diskussion leder till en skiftlig offert som Du får ta ställning till. 

 • Vad är det för skillnad på relining och rörinfodring?

  Svar: Relining och rörinfodring är precis samma sak, dvs ett bra komplement till ett traditionellt eller prefabricerat stambyte där man istället för att byta ut rören i fastigheten, låter dom ligga kvar och istället renoverar dem med speciella plastbeläggningar på insidan av rören, så att ett nytt rör skapas inuti det gamla. 

  Här finns mer information om relining och rörinfodring. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält