Relining och stambyte för Citykyrkan

Citykyrkan äger en unik jugendfastighet vid Drottninggatan ett stenkast från Sergels Torg. Fastigheten har stort kulturhistoriskt värde och projektet ställde höga krav på att utföra en varsam renovering av installationerna samtidigt som pågående verksamheter i fastigheter ställde krav på tillhandahållande av provisoriska installationer och kontinuerlig drift.

Fastigheten på Adolf Fredriks Kyrkogata uppfördes på 1910-talet med många typiska jugenddetaljer såsom burspråk, bulliga, rundade former på fasaden och naturinspirerade snirklade dekorationer. Invändigt finns också många fina tidstypiska detaljer i mässing och ädelträ. Många tak och väggar är också dekorationsmålade för hand eller har vackra utsirade träpaneler och stuckaturdetaljer.

Fastigheten uppfördes ursprungligen som nöjespalats men ändrades på 1940-talet till att vara en kyrka finansierad med privata medel. De olika användningsområdena har satt sin prägel på fastigheten under årens lopp. Huset rymmer idag flera verksamheter som hyrs av externa företag eller drivs av kyrkan själv. Förutom själva kyrkoverksamheten  ryms i fastigheten även kontor, bostadslägenheter samt ett café med matservering.

Rörstammar och elinstallationer i fastigheten var uttjänta och behövde bytas. Problemet var att installationerna ofta låg dolda bakom fina träpaneler eller handmålade väggar som omöjligt kunde återställas perfekt om de skulle rivas ner. Vi löste problemet genom en kombination av relining och tradtionellt stambyte. Där vi inte kunde riva för att nå rören utfördes relining - d v s en rivningsfri variant av stambyte där vi vränger in en rörstrumpa i de befintliga röret som härdar och bildar ett nytt rör inuti det gamla.

Ett annat problem utgjordes av att det pågick verksamhet i hela fastigheten under dagtid, t ex matservering och gudstjänster. Verksamheterna var känsliga för ljud och damm samt kunde inte vara utan el och vatten under längre perioder. Detta löste vi genom att förlägga kritiska delar av arbetena till nattetid eller helgtid då verksamheterna inte pågick. Vi använde speciellt noggrannt utförda dammslussar och installerade speciella stationära dammsugare för att minimera dammspridning. Vi installerade dessutom provisoriska förbikopplingar av vatten och elledningar så att verksamheterna kunde vara igång även då vi utförde bytet av installationerna.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt

Projektstart:

Mars 2008

Projektslut:

Augusti 2008

Storlek:

Fastighet i 7 plan med kommersiella lokaler, bostäder, matservering, kyrkoverksamhet.

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält