Relining av rör under källargolv i villa i Älvsjö

Villaägaren har haft problem med stopp i avloppet varpå det visade sig att befintliga rör under golvet i källaren måste bytas eller renoveras. Alternativen var då att antingen bila upp hela källargolvet och byta rören eller utföra relining/rörinfordring.

Efter att i slutet av augusti ha fått en offert från Titania på relining, så bestämde sig kunden för relining/rörinfodring, för att slippa det omfattande och dammiga arbetet med att bila upp hela källargolvet och byta de befintliga rören mot nya. Arbetet med reliningen genomfördes under två dagar i mitten av oktober och innebar att rören först rensades maskinellt för att vara tillräckligt rena för att sedan kunna relinas. Efter att rören rensats så filmades dom för att dokumentera konditionen på dessa. 

När rören var rensade och filmade, så bilades ett hål i källargolvet där röret i golvet grenade sig och från denna punkt så utfördes relining både ut till den kommunala ledningen i gatan samt relining av rören som gick in i fastigheten från förgreningspunkten. Den befintliga golvbrunnen togs bort i samband med bilningen och ersattes av en ny som uppfyller dagens standard. 

När samtliga rör relinats, cirka 13 meter totalt, så gjordes ytterligare en filmning och inspektion av det färdiga resultatet och en dokumentation skrevs och överlämnades till kunden. 

Projektet avslutades med avetablering av all utrustning samt bortforsling av de sopor och avfall som blivit under projektet. 

För att räkna pris på relining, använd reliningskalkylatorn. 

Se här för mer information om relining / rörinfodring. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Oktober 2012

Projektslut:

Oktober 2012

Storlek:

Relining av rör i källargolv i villa

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält