Ombyggnad till nyproduktionsstandard för Familjebostäder Kv. Oxnö

I detta projekt har Familjebostäder valt att evakuera alla hyresgäster och renovera allting i fastigheten - från källare till skorsten.

Projektet omfattar arbeten i en 60-talsbyggnad i Farsta med 60 st bostadslägenheter. Titania byter alla installationer i fastigheten – värmesystem, tappvattensystem, spillvattenssystem, elinstallationer, ventilation m.m. och uppgraderar dessa till dagens standard. Titania bygger om lägenheterna och för att uppfylla dagens ljudkrav konstrueras tilläggsisolerade väggar.

Titania renoverar alla lägenheter med nya ytskikt – nya tapeter, nya golv, nya kök, nytt kakel och klinker i badrum, nya vitvaror. Inom Titanias åtagande ingår förutom detta en total renovering av fasad, fönster, hissar, trappuppgångar m.m. Kort sagt kommer byggnaden att rivas ner till stommen och därefter byggas upp igen. När arbetet är klart kommer huset att se ut som det är nybyggt.

För att läsa mer om projektet: Familjebostäders hemsida

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Energibesparande åtgärder

Projektstart:

September 2011

Projektslut:

September 2012

Storlek:

2 etapper med 30 lägenheter / etapp

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För alla frågor som rör ekonomi, tillval och hyresfrågor så får Du vända Dig till fastighetsägarens representant enligt den information som Du har fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält