Produktion av bostadsrätter, Döbelnsgatan

I detta projekt köpte vi loss ca 700 kvm kontorsyta från ägaren (en bostadsrättsförening). Kontorsytan låg på bottenplan och plan 1 i fastigheten och vi byggde om den till 8 st exklusiva lägenheter som såldes som bostadrätter.

Att omvandla denna lokal till lägenheter ställde oss inför stora utmaningar. Lokalen hade tidigare utnyttjats som kontor och hade sänkta tak för ventilationssystem samt rördragningar i tak. Lokalen låg i souterräng mot en fin innergård på baksida men saknade öppningsbara fönster åt denna sida.

För att få bort kontorskänslan rev vi ut alla rumskiljande väggar på hela kontorsytan och ritade om hela rumsindelningen för att få lägenheter med öppna ytor. Vi rev ut hela det befintliga ventilationssystemet och drog om alla rör för att kunna höja taket och få en luftig känsla i lägenheterna. Vi ansökte och fick bygglov för alla förändringar där den största innebar håltagningar i fastighetens ytterväggar för dörrar ut på innergården till nykonstruerade altaner.

Resultatet blev 8 st exklusiva stadslägenheter som såldes som bostadsrätter.

 • Bostadsrättsföreningar som säljer lokalyta till oss på detta sätt slår flera flugor i en smäll:
 • Föreningen får in pengar för försäljningen av lokalytan.
 • Föreningen får gamla installationer i den före detta lokaldelen utbytta mot nya i samband med ombyggnaden.
 • Föreningen får in nya föreningsmedlemmar som varje månad bidrar med avgifter.
 • Föreningen slipper administrera hyresavtal, vakanser och annat förknippat med lokaluthyrning.
 • Om föreningen i dagsläget är en oäkta bostadsrättsförening så kan tillskottet i antal bostadsrätter göra föreningen till en äkta förening. Detta innebär i sin tur ekonomiska fördelar för bostadsrättsföreningen och dess enskilda medlemmar.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Lokalyta till bostadsrätter, Fastighetsutveckling

Projektstart:

Februari 2010

Projektslut:

Augusti 2010

Storlek:

700 kvm kontorsyta ombyggd till 8 st bostadslägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

 • Kan jag köpa lägenheter som Titania producerat direkt?

  Svar: En del av Titanias verksamhet innebär att köpa upp lokaler och råvindar och bygga om dessa till bostadslägenheter. Vi säljer mestadels våra egenproducerade lägenheter genom mäklare, men Du är välkommen att mejla oss Dina uppgifter om Du är intresserad av en viss lägenhet eller en viss typ av lägenheter som Titania producerar för tillfället.

  Läs mer om våra egna ombyggnadsprojekt under fliken Våra projekt. Välj det alternativ under "Projekt i egen regi" som Du är intresserad av. Klicka även i rutan för "Pågående projekt", längst upp i högerkolumnen.  

  För att se vilka objekt som vi har till salu för tillfället, se rubriken Titanias objekt till salu.

 • Vilka typer av arbeten kan Titania utföra?

  Svar: Titania är en komplett byggentreprenör med verksamheten förlagd i Stockholms och Uppsala län och med specialisering på nyproduktion, ombyggnationtotalrenoveringar, stambyten.

  Våra kunder är vanligtvis bostadsrättsföreningar och allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

  Utöver detta äger och förvaltar hela fastigheter med hyresgäster och lokalhyresgäster. 

 • Hur stora är Titania?

  Svar: De företag inom Titaniakoncernen som utför entreprenaderna har idag totalt ca 145 anställda inom olika yrkesområden. Titania fakturerade totalt drygt 270 miljoner kr under år 2014.

  För att se våra årsredovisningar, kreditupplysning på Titania samt våra behörigheter, auktorisationer etc, ser rubriken "Dokumentation, intyg & auktorisationer" 

 • Vilka möjligheter har Titania att finansiera köp av ytor, mark och fastigheter?

  Svar: Titania har väl etablerade och mycket goda kontakter med marknadsledande banker och långivare och tack vare vår goda ekonomi och höga kreditvärdighet, har vi möjlighet att få fördelaktiga lån med bra villkor från väletablerade och stabila långivare. Detta gör att vi har goda möjligheter att finansiera förvärv av mark för nyproduktion av fastigheter, ytor för ombyggnation till bostäder samt fastigheter för långsiktig förvaltning

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning och senaste årsredovisningar under rubriken Dokumentation, intyg & auktorisation.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

 • Varför skall jag som fastighetsägare sälja outnyttjade ytor till Titania?

  Svar: Som fastighetsägare finns det ibland outnyttjade eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten som kan vara värda mycket pengar, om de hanteras på rätt sätt. Framförallt har fastighetsägare i Stockholms innerstad möjligheter att sälja råvindar och t ex f.d. lokalytor för ombyggnation till bostäder.

  För Titania intressanta fastigheter kan innehålla både hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Vi är intresserade av objekt inom Storstockholmsområdet, både innerstads- och förortsfastigheter och inleder gärna en diskussion om förutsättningarna för en sådan affär med Dig som fastighetsägare eller mäklare.

  Med Titania som köpare av Dina ytor får Du ett problemfritt förhållande med en seriös entreprenör som utvecklar ytorna i Din fastighet på bästa sätt. Kom ihåg att renoveringarna sker på husets gemensamma installationssytem för el, VVS osv och att hela huset omfattas av fastighetsägarens åtagande, det är därför viktigt att ha en seriös och kunnig entreprenör som utför ombyggnationerna och renoveringarna. Med Titania får Du en seriös part med solida finanser, som även kan klara en situation där marknaden går åt fel håll under byggtiden.

  Har Du ett objekt som Du tror skulle vara intressant för Titania att förvärva? Skicka ett mejl till info@titania.se så tillser vi att mejlet når rätt person hos oss. Bifoga en så noggrann beskrivning som möjligt av marken/ ytorna / fastigheten Ni vill sälja, vilka förutsättningar som gäller samt Era kontaktuppgifter, så kontaktas Ni så fort som möjligt av ansvarig person på Titania.  

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält