Stambyte, byte av elsystem för Brf Båtsmannen

Projektet i denna sekelskiftesfastighet omfattade bland annat stambyte med badrumsrenoveringar. En utmaning var att tillse att de kommersiella lokalerna i bottenplanet kunde drivas vidare utan störningar.

Brf Båtsmannen Större 22 äger denna fastighet på Folkungagatan. Fastigheten är uppförd i tidstypisk jugendstil vilket innebär oregelbundna rum, högt i tak, tjocka träbjälklag (det som är mellan våningsplanen), många stammar som dragits på oförutsägbara sätt.

När man utför större ombyggnader i denna typ av fastighet är projekteringen extra viktigt. Projektering innebär att man i så stor utsträckning som möjligt ritar upp och specificerar hur arbetet kommer att utföras i förväg. I ett badrum med 8 st hörn krävs det att man tänkt ut rördagningen i förväg, annars kan man få problem.

En bra projektering ger också de boende en chans att se hur deras utrymmen kommer att se ut efter det att renoveringen är klar.

Just detta projekt innefattade förutom stambyte i badrum, separata WC-utrymmen, kök, källare och renovering av badrum och WC-utrymmen även en renovering av hela el-systemet i fastigheten. Resultatet blev att Brf Båtsmannens Större 22:s fastighet har behållit sin tidstypiska charm men fått fuktsäkra helkaklade badrum, nytt rörsystem och säker och uppgraderad el.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Stambyten, Badrumrenoveringar

Projektstart:

2008-01-15

Projektslut:

2008-07-30

Storlek:

32 st bostadsrättslägenheter, 3 st kommersiella lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledaren i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

 • När väl min lägenhet är klar, påverkas jag något mer av att stambytet pågår i huset?

  Svar: Ja, det kan hända att Du påverkas av arbetena med stambytet som pågår i resten av fastigheten, trots att Din lägenhet redan är stambytt och badrumsrenoveringen är slutförd. Du kan påverkas t ex när vi måste stänga av vatten eller elsystem centralt i fastigheten när större samlingsinstallationer skall åtgärdas. Detta handlar oftast om kortare avstängningar som aviseras skriftligt i förväg i porten, för att minska olägenheterna i samband med dessa avstängningar för de boende.

 • Vad är en stam?

  Svar: En vertikal (stående) rörledning i ett hus som mindre rör förgrenas ut ifrån. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam så ansluter sig de horisontellt liggarna rören från lägenheternas badrum och kök till huvudrörstammar.

  När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av de befintliga rören i fastigheten. 

 • Vem på Titania skall jag vända mig till med personliga frågor om tillval i min lägenhet?

  Svar: För frågor om Tillval och Frånval till Din lägenhet i samband med stambytet, skall Du alltid vända Dig till Titanias platschef på Ditt projekt.

  Platschefen kommer dessutom att boka in ett individuellt tillvalsmöte med Dig i samband med att stambytet påbörjas i fastigheten, då Du får möjlighet att under 30 minuter diskutera vad Du vill göra med Ditt badrum, vilka sakvaror som skall monteras/installeras och Du får även möjlighet att få svar på alla Dina frågor. 

  För kontaktuppgifter till platschefen, se utskickad information inför stambytet, informationstavlan nere i porten eller t ex i hissen. Om kontaktuppgifterna inte framgår på något av dessa ställen, maila till info@titania.se . 

  Om Du inte vet vem som är platschef för projektet där Du bor, se Våra projekt och leta reda på Din fastighet, så finns all information Du behöver för att kunna kontakta platschefen.  

 • Hur lång tid tar det att genomföra renoveringsarbeten inne i min lägenhet?

  Svar: Detta framgår av tidsplanen som är specifik för varje stambytesprojekt, men generellt brukar man säga att ett traditionellt stambyte tar 6-8 veckor per lägenhet inklusive badrumsrenoveringen. 

  Det prefabricerade stambytet går betydligt snabbare och tar cirka 7-10 dagar per lägenhet.

  Titania utför både traditionellt och prefabricerat stambyte. 

 • Hur lång är garantitiden på de arbeten som Titania utför?

  Svar: Garantitiden på Titanias utförda arbeten är 5 år generellt, men vi har en specialgaranti på 10 år för tätskikten.

  (Garantitiden på större projekt, där beställaren inte är en privatperson beror dock, av vilka villkor som skrivits in i det underlag som vi gett offert på. Enligt det standardavtal för totalentreprenader som fanns före 2006 (ABT94) gällde en garantitid på 2 år. Enligt det avtal som kom 2006 (ABT06) gäller 5 års garantitid.)

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält