Stambyte och badrumsrenoveringar vid Hornsgatan/Timmermansgatan

För bostadsrättsföreningen Trekanten, vars fastighet ligger på Hornsgatan 35-37 och Timmermansgatan 17, genomför Titania stambyte och badrumsrenoveringar. Projektet startade i juni 2014 och beräknas vara klart 2016.

Projektet innefattar stambyte och badrumsrenoveringar i 78 lägenheter, restauranger, kemtvätt och kontor samt mottagning i bottenplanet. I korthet innefattar projektet följande åtgärder:

  • Projektering och installation av entreprenaden till fullt färdigställd, avprovad och driftsatt anläggning.
  • Tappvattenledningar byts ut i sin helhet.
  • Spillvattenstammar och rör i bjälklag byts ut i sin helhet och ansluts till spillvattenstråk i källarplan.
  • Badrum: Befintlig inredning demonteras och ersätts med ny, inklusive nya rör. Spillvattengrodor i bjälklag slopas och nya dras i undertak i underliggande plan. Befintliga blandare, tvättställ, vattenklosetter, badkar, duscharmatur och brunnar byts ut.

Dessa åtgärder genomförs i fyra etapper:

  • Under första etappen, som genomfördes under sommaren 2014, byttes samtliga rör för KV, VV och VVC i källaren och garaget.
  • Etapp 2 har utförts under våren och sommaren 2015 och avser 30 lägenheter i Timmermansgatan 17 A+B där även kemtvätt, mottagning samt ett kontor ingår.
  • Etapp 3 och etapp 4 avser Hornsgatan 35 och 37 inklusive lokaler och utförs under januari-oktober 2016.

Lägenhetsinnehavare och företagare bor kvar och/eller bedriver sin verksamhet som vanligt under alla etapper.

Även vid denna renovering har berörda personer goda möjligheter att välja olika tillval vid renoveringarna av deras badrum, vilket tillåter personlig stil och därmed ökad trivsel.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projekt för våra kunder

Projektstart:

Juni 2014

Projektslut:

2016

Storlek:

78 lägenheter samt kommersiella lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält