Stambyte i samband med tredimensionell fastighetsdelning

Detta projekt på Kungsholmen innefattade utbyte av rörledningar och badrumsrenoveringar i samband med att en större galleria konstruerades i fastighetens källar- och bottenplan. Titania utförde projektet i samarbete med ÅF-infrastruktur.

I och med att det blev tillåtet att dela upp fastigheter även tredimensionellt öppnades stora möjligheter för innovativa lösningar för att utnyttja ytorna i fastigheter mer effektivt. I huskroppen som detta projekt utfördes i delades fastigheten av mellan bottenplan och andra våningen. I bottenplanet och neråt skapades en fastighet med rent kommersiella lokaler. Fr o m plan 2 och uppåt finns bara bostäder som ägs av en bostadsrättsförening. Genom att dela fastigheten på detta sätt kan respektive fastighetsägare fokusera sig på vad den gör bäst. Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostadslägenheter och ägaren av den kommersiella fastigheten driver affärsmässig uthyrning och förvaltning av lokaler.

Titanias arbete bestod i att utföra arbeten i skärningspunkten mellan dessa båda fastigheter. Eftersom bostadsrättsföreningens fastighet slutar nedanför plan 2 var det viktigt att få alla installationer bytta fram till gränsdragningspunkter innan gallerian stod färdig för inflyttning. Med hjälp av en smart uttänkt tidplan höll Titania tidplanerna och både lägenheter och de delar som rörde gallerian blev klara i tid.

För att läsa mer om projektet: ÅF:s hemsida

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Specialprojekt

Projektstart:

Januari 2008

Projektslut:

Juni 2008

Storlek:

9 lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till föreningens styrelse enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält