Stambyte och byte av el-system för Brf Diktsamlingen i Bromma

Projektet i denna fastighet från 40-talet omfattar bland annat stambyte med badrumsrenoveringar samt utbyte av el-system.

 Brf Diktsamlingens fastighet i Bromma är från 40-talet och har inte renoverats tidigare. Fastigheten rymmer 12 st lägenheter. Vi byter stammarna i både  kök och badrum. I köket demonterar vi försiktigt delar av det befintliga köket för att komma åt och byta stammen. Efter det att stammen har bytts monterar vi tillbaka köket och återställer det till befintligt skick.

 I badrummen utför vi en renovering i samband med stambytet. Dels går det inte att komma åt stammarna utan att riva stora delar av badrummet och dels är de gamla badrummens tätskikt i så dåligt skick att de måste bytas ändå. Allt gammalt kakel och det gamla tätskiktet rivs ner. Ny jordad och säker el installeras och nya rör dras. Ett nytt tätskikt som täcker både golv och väggar läggs på och ovanpå detta sätts ny kakel och klinker. En ny tröskel till badrummet sätts in. Taken i badrummen och lister runt dörrarna målas om. Slutligen installeras nya blandare, nya toalettstolar och nya tvättställ. Utöver detta har lägenhetsinnehavarna möjlighet att köpa till tillval i form av till exempel värmegolv eller spotlights i tak.

Även elsystemet i fastigheten i fastigheten som helhet byts ut med nya mer kostnadseffektiva tre-fasledningar till varje lägenhet. Alla el-centraler (proppskåp) och alla elledningar inom lägenheterna byts också ut till nya. När man byter el-ledningar försöker man, så långt det är möjligt, använda de  kanalerna som de gamla ledningarna går i. På detta sätt slipper man utanpåliggande kablar.

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

april 2011

Projektslut:

juli 2011

Storlek:

12 st lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som boende i Brf Diktsamlingen hittar dokument om projektet här. Dubbelklicka på länken så når du dokumentet.

Information om stambyte för Brf Diktsamlingen för boende.

Översiktlig tidsplan för stambyte Brf Diktsamlingen. 

Tillvalsblankett Brf Diktsamlingen.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält