Stambyte 71 lägenheter i Hägersten

I Hägersten skall Titania under första halvåret 2014 stambyta bostadsrättsföreningen Lövsmygens fastighet med 71 lägenheter och fyra lokaler. Fastigheten byggdes år 1912 vilket skapar speciella utmaningar för Titania under stambytet. Arbetet påbörjas i januari 2014 och beräknas slutfört i slutet av juli 2014.

Under stambytet skall 72 badrum i fastigheten och samtliga kök stambytas samt 13 stycken WC utrymmen berörs direkt eller indirekt av stambytet. Under stambytet så skall samtliga befintliga VA installationer bytas ut, dvs rör för kallvatten, varmvatten och sanitet, dvs avloppsrör. Samtliga badrum som genomgår stambyte, kommer att totalrenoveras och köken återmonteras efter genomfört stambyte. Fastigheten är på totalt 5255 kvadratmeter och har uthyrda lokaler omfattande 540 kvadratmeter. 

En VVC, varmvattencirkulation, skall även installeras i fastigheten under stambytet. System för varmvattencirkulation, ger varmt vatten vid tappställe utan långa spoltider samt minskar risk för legionellatillväxt. Genom att i en byggnad ha varmvattencirkulation, så minskar man tiden från att en brukare öppnat kranen i sin lägenhet till han/hon får tillräckligt varmt vatten, vilket bland annat minskar vattenförbrukningen i fastigheten.

I samband med stambytet kommer de boende få möjligheter att göra till- och frånval från standardutförandet av det nya badrummet. På detta sätt får de boende möjlighet att få badrummet exakt så som man själv önskar, med valda material, färger, storlekar på kakel och klinker osv. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Januari 2014

Projektslut:

Juli 2014

Storlek:

71 lägenheter samt fyra lokaler

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält