Stambyte Brf Karlberg 56 Rörstrandsgatan/Tomtebogatan

I bostadsrättsföreningen Karlberg 56:s fastighet på Rörstrandsgatan 56 / Tomtebogatan 53 så skall Titania mellan oktober 2012 och juli 2013 utföra ett omfattande stambyte. I fastigheten som byggdes år 1909 finns totalt 48 lägenheter som samtliga berörs på något sätt av stambytet.

Samtliga kall- och varmvattenledningar, ledningarna för varmvattencirkulationen samt alla sanitetsrör skall bytas ut under stambytet, i fastigheten som totalt har en yta på totalt 3342 kvadratmeter. Anledningen till att stambyte måste utföras är att de befintliga rören bedöms vara i så dåligt skick på grund av sin höga ålder, att de inte längre kan anses funktionsduglig och måste bytas ut. Det kan t ex bero på att rören utsatts för rostangrepp vilket kan leda till hål i rören vilket i sin tur leder till kostsamma vattenskador.

Att rören inte anses funktionsdugliga kan också bero på att rören i princip är helt igensatta av avlagringar som inte går att ta bort, vilket gör att inget vatten kan passera genom rören. Med tanke på att fastigheten byggdes för över 100 år sedan och att många av rören inte bytts på flera decennier, så är det helt enkelt så att rören passerat sin tekniska livslängd och måste bytas ut.  

I samband med bytet av rören i fastigheten skall även alla badrum, wc och duschar i fastigheten totalrenoveras. I enlighet med beställarens krav, så lämnar Titania hela 10 års garanti för tätskiktet på väggar och golv i våtrum samt för material, arbete och följdskador avseende tätskikten.

Samtliga installationer och renoveringar följer naturligtvis branschreglerna uppsatta av Säker Vatten och övriga branschorganisationers regler. Totalt berörs 45 badrum, 22 wc utrymmen, en dusch samt 47 kök av de omfattande arbeten som Titania skall utföra i fastigheten. I köken kommer nödvändig inredning försiktigt plockas ned, för att komma åt att byta ut de befintliga rören som skall bytas. Inredningen i köket kommer sedan återmonteras. 

I samband med badrumsrenoveringarna så byts dörrfoder och trösklar i badrummen ut mot nya, nytt kakel på väggarna sätts med nytt klinker på golvet och taket målas. De boende har naturligtvis möjlighet att välja helt eget kakel eller välja något av de standardkakel som Titania erbjuder. Det finns även stora möjligheter att göra tillval när det gäller utrustningen i badrummet, såsom toalettstol, handfat, blandare, badkar, duschkabiner etc. 

Här finns mer information om stambyte.  

Här finns mer information om badrumsrenovering. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Oktober 2012

Projektslut:

Juli 2013

Storlek:

48 lägenheter

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Du som är boende eller hyresgäst i fastigheter där Titania utför arbeten, kan kontakta platschefen i första hand och arbetsledare i andra hand, vid praktiska frågor gällande det löpande arbetet. För övriga frågor får Du vända Dig till fastighetsägaren enligt den information som Du fått i samband med att arbetena påbörjades.

Relaterade frågor och svar

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält