Spolning och filmning rör i Solna Business Park

På uppdrag av Veidekke genomförde Titania en rensning, spolning samt filmning av en avloppsledning i Solna.

Veidekke som bygger om en fastighet till hotell i Solna Business Park anlitade Titania för att filma en 20 meter lång samlingsledning för att dokumentera det invändiga skicket på röret. När Titania skulle utföra filmningen visade det sig att röret var igensatt och inte gick att filma, vilket gjorde att Titania först fick rensa och spola rent röret innan det kunde filmas.

Efter genomförd filmning överlämnades filmen samt protokoll med noteringar till beställaren som på detta sätt fick en tydlig och tillförlitlig dokumentation av det befintliga rörets kondition. 

Fakta om projektet

Här finns projektet:

Status:

Avslutad

Projekttyp:

Projektstart:

Juli 2012

Projektslut:

Juli 2012

Storlek:

Rensning, spolning och filmning av avloppsrör.

Liknande projekt

Info för boende, hyresgäster och leverantörer

Relaterade frågor och svar

 • Vad innebär rörspolning och varför gör man det?

  Svar: Rörspolning innebär att man med hjälp av vatten med högt tryck, i förebyggande syfte, spolar rent fastighetens rör för att förlänga rörens livslängd och minska risken för stopp till följd av avlagringar.

  Stopp i fastighetens rör kan orsaka kostsamma och besvärliga vattenskador och läckage, vilket i många fall kan unvikas genom förebyggande åtgärder, där rörspolning är en viktig del.

 • Hur går en rörspolning eller stamspolning till?

  Svar: En rör- eller stamspolning så börjar med att man spolar rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan. Oftast behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med rensslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Om avlagringarna sitter så hårt fast att de inte går att spola bort, måste man göra en mekanisk rensning, fräsning, av rören med skärhuvuden och renskedjor. 

  När man är säker på att dessa rör i källaren är rena, så går man vidare med att spola rent rören i lägenheterna, tvättstugorna samt övriga utrymmen. För att komma åt rören i lägenheterna så behöver man få tillträde till dessa. Det är därför viktigt att de boende antingen är hemma eller att kompletta uppsättningar med nycklar, larmkoder osv till lägenheterna överlämnas till entreprenören innan arbeten med rör-eller stamspolningen påbörjas. Till övriga utrymmen i fastigheten har ofta fastighetsskötaren möjlighet att förse entreprenören med nycklar. 

  I de allra flesta fall så börjar man spola rören på våningen längst ned och jobbar sig uppåt i fastigheten, eftersom det oftast är mest avlagringar i rören längre ned i fastigheten.  

 • Stam - vad är det ?

  Svar: En stam är en vertikal (stående) rörledning i ett hus som mindre rör förgrenas ut ifrån. Precis som grenarna på ett träd går ut från en huvudstam så ansluter sig de horisontellt liggarna rören från lägenheternas badrum och kök till huvudrörstammar.

  När man pratar om stambyte, så menar man helt enkelt utbyte av de befintliga rören i fastigheten. 

 • Kan man spola bort alla typer av stopp i avloppen?

  Svar: Det beror lite på vad stoppet i röret beror på, när det gäller att välja metod för att lösa upp stoppet. Ofta försöker man först spola rent röret med vatten under högt tryck genom en så kallad rör-eller stamspolning. Om stoppet kvarstår efter spolningen, så fräser man bort stoppet med specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, genom att göra en så kallad mekanisk rörrensning. 

 • Varför filmar man rören?

  Svar: Om det är så att man har läckage, stopp eller något annat problem med något rör i fastigheten, så är en rörfilmning ett bra sätt att dokumentera avvikelsen för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder, för att komma tillrätta med problemet. 

  Innan man kan filma rören, så måste man dock genomföra en rörspolning eller till och med en rörrensning om rören är i riktigt dåligt skick. Rören måste rensas innan man filmar, för att filmen skall bli av högsta möjliga kvalitet för att ligga till grund för beslut om vidare åtgärder. Rörfilmningen genomförs sedan genom att en kamera sätts ned inuti röret, via t ex en renslucka. Kameran, som har en ljuskälla längst fram på kamerahuvudet, åker sedan fram och tillbaka inuti röret och filmar hur röret ser ut på insidan. Kamerahuvudet är vridbart 360 grader och kan således filma hela röret.

  Eventeuella skador eller avvikelser noteras i ett protokoll av den som genomför rörfilmningen. 

  Ett protokoll och en redigerad version av filmen överlämnas sedan på DVD eller USB till beställaren med förslag på åtgärder för att lösa problemet. 

 • Kan Titania utföra rörfilmning för mig som privatperson?

  Svar: Titania utför rörfilmningar i flerbostadshus för bostadsrättsföreningar samt privata och allmännyttiga fastighetsägare som en del av större renoveringsprojekt. Vi kan tyvärr inte erbjuda dessa tjänster för privatpersoner. 

 • Varför skall man bara anlita företag med god kreditvärdighet?

  Svar: Du som beställare får med detta den bästa garantin för att Du har att göra med ett företag som tänker och agerar långsiktigt och seriöst. Långsiktighet är viktigt när man gör affärer och behövs speciellt mycket när det handlar om renoveringar och byggnationer som skall hålla i många år framöver. 

  Titanias kreditvärdighet är näst högsta möjliga, AA och är fastställt av kreditupplysningsföretaget Soliditet, som är en av de absolut största och äldsta aktörerna på den svenska kreditupplysningsmarknaden. Du kan se Titanias kreditupplysning under rubriken Dokumentation om Titania.

  Soliditet har sex stycken grader på sina kreditbetyg: 

  AAA – Högsta kreditvärdighet (Titania har AAA-betyg)

  Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och dessutom ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

  AA – God kreditvärdighet

  AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs en omsättning över 1 miljon och nyckeltal som ligger över branschens genomsnitt.

  A – Kreditvärdig

  För att uppnå A (Enkel-A) krävs nyckeltal som ligger på eller nära branschens genomsnitt.

  AN – Nystartat bolag

  Ges ut till nystartade företag där ingen negativ information finns.

  B – Kredit mot säkerhet

  Ges ut till företag med nyckeltal som ligger under branschens genomsnitt och till företag där negativ information finns.

  C - Kredit avrådes

  Ges till företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, konkursengagemang samt till företag med nyckeltal som långt understiger branschgenomsnittet. Företag som har allvarliga revisorsanmärkningar får också rating C.

  (-) – Ej fastställd rating

  Rating fastställs inte på företag där viktig information saknas, är inaktuell eller på företag som inte är aktiva.

 • Vad är det för skillnad på rörrensning och rörspolning?

  Svar: Rörspolning eller stamspolning gör man som en förebyggande underhållsåtgärd, innan det blivit stopp i rören i fastigheten. Man använder bara kallt vatten under högt tryck för att spola bort de avlagringar som sitter på insidan av rören. 

  Rörrensning däremot utförs när avlagringarna sitter så hårt på insidan av rören att det inte går att spola bort dem med endast vatten. Rörrensningen görs då med antingen specialanpassade skärhuvuden eller renskedjor, som antingen skär eller slår bort avlagringarna. Det kan t ex handla om korrosion, stenar, betong eller liknande som hamnat i avloppet. 

  Rörrensning kan utföras både som en akut åtgärd för att lösa stopp i avloppen, men också som en del av en rör- eller stamspolning, när man inte får bort alla avlagringar genom att endast spola rören med vatten.  

 • Behöver man städa lägenheten efter rörrensningen?

  Svar: Beroende på var stoppet i avloppet sitter i fastigheten, så kan det bli nödvändigt att komma in i Din lägenhet, för att försöka rensa stoppet därifrån. Detta kan det leda till lite vätska på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola eller rensa rören under handfat i badrummet eller under diskbänken i köket. Det handlar dock i normalfallet inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att personalen kommer åt att utföra rörrensningen på rätt sätt. 

  Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man behöver komma fram med spolslang och annan utrustning för rörrensningen. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält