Avancerat ventilationsaggregat installerat av Titania

Olika typer av ventilationssystem

Det finns många olika typer av ventilationssystem, allt från de allra enklaste med självdrag till avancerade så kallade FTX-system med värmeåtervinning av luften i fastigheten. Nedan följer en enkel genomgång av de vanligaste typerna och systemen för ventilation som finns i svenska bostäder och fastigheter idag.

Självdrag (S)

Luften i lägenheten sugs ut genom frånluftsventiler som finns i bland annat badrum och kök. Undertryck bildas och ny luft sugs in genom otätheter som t ex brevinkastet i ytterdörren, runt dörrar och fönster osv. Om otätheter har tätats i samband med tilläggsisolering eller andra åtgärder, så måste man installera spaltventiler i fönstren, för att luften skall kunna tas in, annars slutar systemet att fungera. 

Fördelar: Enkel, behöver lite underhåll, energisnål, fri från buller. 

Nackdelar: För enkel då det saknas styr- och återvinningsmöjligheter, vilket gör att även värmen i luften försvinner ut genom ventilationen, vilket gör att det blir en relativt dyr metod. Finns inte heller någon rening av luften samt att metoden fungerar dåligt då det är varmt utomhus, då undertrycket blir mindre.

Om spaltventilerna är felaktigt installerade finns risker för så kallat kallras, vilket gör att de boende tycker det drar från frånluftsventilerna och stänger dessa, vilket kraftigt försämrar ventilationens effektivtet. 

Mekanisk frånluft (F)

Fungerar i princip på samma sätt som självdrag, men i detta fall har man en fläkt som skapar undertrycket och drar luften genom huset. I kök, badrum, tvättstuga så finns enkla fläktar som ser till att suga ut luften ur bostaden. Mekanisk frånluft är den vanligaste ventilationsmetoden för småhus i Sverige idag. Tillluften kommer in genom väggventiler och spaltventiler vid fönstren. 

Fördelar: Fungerar ofta väl, kostar lite att installera. 

Nackdelar: Ventilationen kan låta mycket, höga driftskostnader, ingen återvinning av värmen och svårigheter att styra tilluften. Risk för att boende tycker det drar från frånluftsventilerna och stänger dessa, vilket kraftigt försämrar ventilationens effektivtet. Om ventilationsdonen sätts igen av smuts, så fungerar systemet sämre, vilket kräver återkommande rengöring. 

Mekanisk från- och tilluft (FT)

En centralt placerad fläkt suger ut luften ur alla våtrum, dvs badrum, tvättstuga etc i bostaden. Tilluften tillförs till bostadens övriga rum som t ex sovrum, vardagsrum. Denna metod för ventilation är relativt ovanlig och är ej längre tillåten vid nyproduktion av bostäder. 

Fördelar: Ger en bra luftkvalitet i bostaden, lätt att kontrollera till- och frånluftsflöden. 

Nackdelar: Relativt dyrt med installation, risk för störande ljud, höga driftskostnader samt inga möjligheter till återvinning av värmen i luften. Risk för att boende tycker det drar från frånluftsventilerna och stänger dessa, vilket kraftigt försämrar ventilationens effektivtet. 

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

Grundprincipen är densamma som för övriga metoder, att frisk luft skall tas in utifrån och gammal luft skall transporteras ut ur bostaden med hjälp av ett skapat undertryck. Det som tillkommer för FTX system är en värmeväxlare som kan återvinna värmen i luften, innan luften sugs ut. Värmen som tas tillvara används för att värma upp tilluften, som på detta sätt värms upp redan vid intaget. En betydlig värmeåtervinning kan ske på detta sätt, där ofta mellan 30-60 % av värmen kan återvinnas. Återbetalningstiden för ett FTX system brukar ligga på mellan 3-5 år. Innan luften tas in så filtreras den även för att att förbättra kvaliteten på luften. 

Fördelar: Återvinning av värmen, lägre driftskostnader till följd av mindre värme behövs, bra luftkvalitet tack vare stor kontroll över till- och frånluftsflöden samt filtrering av luften innan den tas in. Stänger ute oljud och bullder utanför fastigheten och ingen risk för kallras. 

Nackdelar: Kostar mer än övriga metoder att installera, högre driftskostnader än övriga metoder då det krävs mer energi för att driva värmeåtervinningen samt att det kräver mer underhåll för att systemet skall fungera effektivt. Finns även risk att boende uppfattar ventilationen som störande, då den kan låta en del. Risk för att boende tycker det drar från frånluftsventilerna och stänger dessa, vilket kraftigt försämrar ventilationens effektivtet. 

Relaterad information

Frågor och svar

 • Vilka typer av ventilationstjänster kan Titania erbjuda?

  Svar: Titania kan erbjuda alla typer av tjänster inom ventilationsområdet:  

  Nyinstallation
  Montage
  Service
  Injustering
  Rengöring
  OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
  Skorstensfilmning
  Skorstenskartering

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

  Begär offert på Era ventilationsarbeten från Titania här! 

 • Hur kommer man i kontakt med någon ansvarig på TItania för att diskutera ventilation?

  Svar: Det enklaste sättet att komma i kontakt med Titania är att maila på info@titania.se eller ringa på 08-668 44 44. Glöm inte att lämna Era kontaktuppgifter, både mail och telefon i mailet.

  Om Ni önskar en offert avseende ventilationsarbeten, är det enklaste sättet att använda kontaktforumläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten"  Där kan Ni fylla i Era kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

 • Vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?

  Svar: Det finns en hel del saker som Du som boende själv kan göra för att förbättra ventilationen i Din bostad. Nedan följer några exempel: 

  - Stäng inte igen de från- och tilluftsventiler som finns i Din lägenhet. De måste vara öppna för att gammal luft skall kunna vädras ut och ny och frisk luft tas in. 

  - Om man vill öppna och vädra, låt inte fönstret stå öppet hela dagen, då mycket värme försvinner ut, vilket leder till högre kostnader för uppvärmning. Vädra ur och stäng sedan fönstret. 

  - Filter och till- och frånluftsdon och galler måste rengöras med jämna mellanrum, för att hindra att de blir igentäppta av smuts. Ta detta som en rutin när Du städar lägenheten. 

  - Filtret i köksfläkten måste rengöras oftare än många tror. Filtret sätts snabbt igen av fett och smuts och bör rengöras en gång i månaden, för att inte minska effekten av fläkten. 

  Läs mer om detta under rubriken "Tips för förbättrad ventilation" 

 • När bildades Wasa Ventilation AB?

  Svar: I januari 2013 köpte Titaniakoncernen upp ventilationsföretaget Wasa Ventilation AB. Företaget är nu ett helägt dotterbolag i Titania-koncernen och erbjuder alla typer av tjänster inom ventilationsområdet.

 • Hur vet jag om jag har dåligt fungerande ventilation?

  Svar: Det finns många olika tecken och indikationer på att ventilationen är otillräcklig eller fungerar dåligt i en bostad eller i en fastighet. Nedan är några exempel: 

  - Det tar lång tid, mer än 15 minuter, för imman på badrumsspegeln att försvinna efter en dusch.

  - Dålig lukt från grannarna kommer in in i lägenheten genom ventilationsventilerna i badrum eller kök.

  - Det bildas fuktfläktar i tak, på golv eller på väggarna eller bubblor på tapeter eller i färgen på målade väggar och tak. 

  - Framförallt när det är kallt ute, så bildas det fukt på insidan av fönstren.

  Under rubriken "Tecken på dålig ventilation" finns ännu fler indikationer på dålig ventilation. 

 • Varför är det viktigt att ha bra ventilation?

  Svar: Genom att ha god ventilation i lokalerna där man bor, arbetar och vistas så kan man uppnå många fördelar, se några exempel nedan:

  - Sänka kostnader för uppvärmning

  - Minskad risk för dålig lukt

  - Jämnare temperatur 

  - Minskad risk för fukt- och vattenskador samt mögeltillväxt. 

  - Minskad risk för negativa hälsoeffekter. 

  - Förbättrat brandskydd

  För att läsa mer, se rubriken "Fördelarna med god ventilation"

   

 • Vad finns det för olika typer av ventilationssystem?

  Svar: Man brukar säga att det finns fyra typer av ventilationssystem: 

  Självdrag (S) - Bygger på att undertryck skapas och luften i bostaden sugs ut genom frånluftsventilerna och ny luft tas in från otätheter, t ex kring dörrar och fönster. 

  Mekanisk frånluft (F) - Fungerar i princip på samma sätt som självdrag, med skillnaden att en fläkt skapar undertrycket och drar luften genom bostaden. 

  Mekanisk från- och tilluft (FT) - En centralt placerad fläkt suger ut luften ur alla våtrum i bostaden. Tilluften tillförs till bostadens övriga rum. Denna metod för ventilation är relativt ovanlig och är ej längre tillåten vid nyproduktion av bostäder. 

  Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) - Grundprincipen densamma som för övriga metoder, med skillnaden att värmen i luften återvinns innan luften släpps ut ur fastigheten. På detta sätt kan man sänka kostnaderna för uppvärmning rejält, utan att få en sämre luftkvalitet. 

  För att läsa mer, se rubriken "Olika typer av ventilationssystem" 

 • Hur vet man om man har god ventilation i bostaden?

  Svar: Det finns flera lagar och olika regelverk som ställer krav på ventilationen i en fastighet beroende på vilken sorts verksamhet som bedrivs. Det finns t ex olika krav på ventilationen i bostäder, på arbetsplatser, på dagis, på sjukhus eller andra typer av verksamheter.

  Plan- och bygglagen är den viktigaste lagen på detta område och det är Boverket som utifrån gällande lagstiftning ställer upp de tvingande regler som måste följas av fastighetsägarna. Under rubriken "Lagar och regler kring ventilation" kan Du läsa mer om lagstiftningens miniminivåer för luftkvalitet, luftombyteshastigheter med mera. 

  Socialstyrelsen ger även ut riktlinjer och rekommendationer om luftflöden och luftkvalitet som dock ej är tvingande för fastighetsägare eller byggföretag.

  Även andra organisationer ger ut sina egna rekommendationer kring ventilation, som t ex Astma- och allergiförbundet. För att läsa Astma- och allergiförbundets råd, se deras hemsida. 

 • Vad betyder OVK?

  Svar: OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är något som alla fastighetsägare är skyldiga att med bestämda tidsintervaller genomföra i fastigheterna för att se till att ventilationssystemet uppfyller gällande lagar och regler. Det är bland annat Boverket som bestämmer reglerna kring OVK. 

  För mer information om OVK se rubriken "Lagar och regler kring ventilation" 

 • Vad kostar det att uppgradera eller renovera ett ventilationssystem?

  Svar: Det är inte möjligt att svara generellt på en sån stor och bred fråga, då det krävs noggranna beräkningar och omfattande information om vad som skall göras i fastigheten, för att kunna räkna ut ett pris och kunna skriva en offert.

  Det bästa sättet att få en offert på en ventilationsentreprenad är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail.

  För snabb kontakt, ring eller maila på info@titania.se eller 08-668 44 44   

  Begär offert

  Se Titanias tjänsteutbud här! 

 • Hur får man enklast en offert från Titania?

  Svar: Det allra enklaste sättet är att använda kontaktformuläret som heter "Begär offert på ventilationsarbeten" Där kan Du fylla i Dina kontaktuppgifter, vad som skall utföras i Er fastighet, bifoga dokument, ritningar och så vidare. 

  Offertförfrågan tas sedan om hand av ansvarige på Titania som återkommer till Er så fort som möjligt, antingen via telefon eller via mail. 

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält