Sälj era outnyttjade lokalytor till Titania

Sälj era outnyttjade lokalytor till Titania

I många fastigheter finns det ytor som inte används på ett sätt som ger fastighetsägaren maximal nytta. Det kan handla om gamla kontorslokaler som står outhyrda eller en industrilokal utan verksamhet. Förvandla en kostnad till en intäkt, vi köper dina lokaler och förädlar dem.

Fastigheter med stort renoveringsbehov intressant

Titania har stor erfarenhet av ägande och förvaltning av fastigheter med hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Eftersom vi själva dessutom har en omfattande erfarenhet av stambyten, renoveringar, ombyggnationer och utveckling av fastigheter ser vi möjligheter att kombinera dessa för att själva kunna nå längre inom detta område.

Fastigheter som står inför omfattande renoveringar är speciellt intressanta för oss, antingen att förvärva i sin helhet eller delar av fastigheten. Det kan vara en smidig lösning för den nuvarande fastighetsägaren att få ut en tillfredsställande ersättning för fastigheten vid en försäljning till Titania, istället för att själv starta det tidsödande och ibland ekonomisk riskfyllda arbetet med att rusta upp fastigheten.

Ombyggnationer av befintliga lokaler till lägenheter

Som fastighetsägare finns det ibland outnyttjade eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten som kan vara värda mycket pengar, om de hanteras på rätt sätt. Framförallt har fastighetsägare i Stockholms innerstad möjligheter att sälja råvindar och f.d. lokalytor för ombyggnation till bostäder.

För Titania intressanta fastigheter kan innehålla både hyreslägenheter och kommersiella lokaler. Vi är intresserade av objekt inom Storstockholmsområdet, både innerstads- och förortsfastigheter och inleder gärna en diskussion om förutsättningarna för en sådan affär med dig som fastighetsägare eller mäklare.

Sälja ytor till Titania

Med Titania som köpare av dina ytor får du ett problemfritt förhållande med en seriös entreprenör som utvecklar ytorna i din fastighet. Kom ihåg att renoveringarna sker på husets gemensamma installationssytem för el, VVS osv och att hela huset omfattas av fastighetsägarens åtagande. Du får också en seriös part med solida finanser, som även kan klara en situation där marknaden går åt fel håll under byggtiden.

Köp av ytor och ombyggnationer av dessa till lägenheter involverar resten av fastigheten och att tro att man som fastighetsägare kan sälja till högstbjudande spekulant och tro att slutresultatet automatiskt blir bra, fungerar inte. Köparen måste ha genuin byggerfarenhet och kunskap om hur en ombyggnation skall genomföras samt ekonomiska resurser för att genomföra projektet, för att slutresultatet skall bli tillfredställande. Titania har den erfarenhet, kunskap samt resurser som krävs för att genomföra dessa typer av ombyggnationer. 

Har ni en fastighet eller del av fastighet som ni vill sälja?  

Om ni äger en fastighet med outnyttjade ytor och ni önskar sälja antingen hela fastigheten eller ytorna, vänligen kontakta oss på info@titania.se så kommer en representant för Titania att kontakta er för en fortsatt diskussion.

I mailet till Titania om den aktuella fastigheten, beskriv så detaljerat som möjligt ert affärsförslag, bifoga så mycket fakta, bilder och uppgifter om fastigheten och ytorna som är till salu som möjligt samt övrig relevant information om vilka förutsättningar som råder för affären. På detta sätt kan Titanias representant snabbt sätta sig in i just er situation och kontakta er så fort som möjligt.

Ekonomisk kalkyl för bostadsrättsföreningar för att se om det lönar sig att bygga om hyreslokaler till bostadsrättslägenheter. 

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält