underhåll

Åtgärder som behövs för att en byggnads eller installations ursprungliga egenskaper i huvudsak skall bevaras.

Källa: TNC 95 Plan- och byggtermer.

Byggnader ska underhållas så att deras grundläggande tekniska egenskaper bevaras. Byggnaders yttre ska hållas i vårdat skick.

Underhållet ska anpassas till byggnadernas kulturhistoriska värden. Byggnader som är särskilt värdefulla ska underhållas så att deras särart bevaras.

Källa: Boverket.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält