undergolv

Del av golv som utgör underlag för beläggning

Källa: TNC 95 Plan och byqqtermer

Bärande undergolv till ett träbjälklag kan vara spontade bräder ofta i kombination med ett tunt skivmaterial, till exempel spån- eller träfiberskiva. Den vanligaste skivan är golvspånskiva, men även plywood förekommer. Tunna golvbeläggningar, till exempel av linoleum eller PVC, fordrar ett plant och torrt underlag. Med skivmaterialet kan höga krav på ytjämnhet uppfyllas.

Källa: traguiden.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält