teknisk lösning

Material, vara, konstruktion eller utförande som angetts på ritning, i beskrivning eller på annat sätt.

En teknisk lösning utmärks av att den utvisar det avsedda utförandet av del av entreprenaden utan angivande av motiv. Exempelvis är uppgift om bredden på en garageöppning eller en viss mellanväggskonstruktion tekniska lösningar. Uppgift om att fordon med två meters bredd skall kunna passera genom garageöppningen eller att mellanväggen skall uppfylla vissa krav avseende ljudisolering, utgör däremot föreskrifter om funktion.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält