teknisk livslängd

Tidsperiod under vilken en byggnad, anläggning eller del därav med normalt underhåll kan utnyttjas för avsedd funktion.

Teknisk livslängd är den tid en maskin eller annan tillgång är funktionsduglig.

Källa: Wikipedia

Den tid under vilken en byggnad eller anläggning kan användas (med normalt underhåll) för avsett ändamål.

Källa: DokuMera.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält