spillvatten

I regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning m m.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

I det tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning. Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det spolas ut från toaletter och gråvatten (eller BDT-vatten) som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält