slutsamråd

Till slutsamrådet ska den kontrollansvarige ha skrivit ett utlåtande med noteringar om hur kontrollplanen följts och vilka eventuella noteringar som finns om utförandet. Om allt är färdigställt och utan anmärkning kan byggnadsnämnden avsluta ärendet och utfärda ett slutbesked. Utan slutbesked får inte byggnaden användas. Om byggnaden används utan slutbesked kommer sanktionsavgift att tas ut.

Källa:

När ett byggprojekt som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt. Plan och bygglagen 10 kapitlet.

Byggnadsnämnden ska skicka skriftlig kallelse om slutsamråd till byggherren, den eller de kontrollansvariga och övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med.

Källa: Boverket.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält