skyddsrum

Anläggning, byggnad eller del därav som är utformad för att skydda människor, föremål e d mot verkningar av stridsmedel.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Ett skyddsrum är en lokal avsedd att skydda människor och materiel mot skador från olika typer av stridsmedel. Skyddsrummet är oftast en byggnadstekniskt förstärkt lokal, till exempel som del av källaren i en byggnad. Skyddsrum blev vanliga under andra världskriget.

Skyddsrum finns av flera typer. Vissa är endast avsedda att skydda mot tryckvågor eller splitter från konventionella vapen medan andra är avsedda att kunna skydda mot massförstörelsevapen. Några anläggningar som kan användas som improviserade skyddsrum är källarnedgångar, tunnlar och tunnelbanor. Skyddsrummen skall även kunna nyttjas vid olyckor och katastrofer som kan uppstå i fredstid.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält