skorsten

Huvudsakligen vertikal byggnadsdel som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller för luftväxling.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

En skorsten är en konstruktion för att leda bort rökgaser som bildas vid till exempel förbränning av ett bränsle. Skorstenar används bland annat för att leda bort rökgaser från spisar, ugnar och förbränningsanläggningar med syfte att producera elektricitet eller värme (kraftverk). Skorstenen används för att sprida ut rökgaserna i atmosfären och bidrar genom "skorstenseffekten" till att dra förbränningsluft till eldstaden. Även om skorstenar ger ett naturligt drag som för bort rökgaser och drar in förbränningsluft, förlitar sig många förbränningsanläggningar även på fläktar för att ombesörja ventilation och tillförsel av förbränningluft.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält