servisledning

1. (I va-installation:) ledning som sammanbinder byggnad eller fastighet med förbindelsepunkt.

2. (I elinstallation:) huvudledning med vilken abonnentanläggning ansluts till elleverantörens distributionsnät.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Ledning för t.ex. el, vatten, avlopp eller gas mellan fördelningsnätet och den enskilda abonnenten

Källa: Nationalencyklopedin

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält