sättning

Deformation till följd av last mindre än brottlasten.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Sättning, är markytans sjunkning på grund av underliggande jordlagers kompression. Sättning orsakas vanligen av ökad belastning på jorden som exempelvis kan vara orsakad av markuppfyllningar, byggnader eller av en sänkt grundvattenyta. Sättningar kan även bero andra orsaker exempelvis på bergbrytning, utvinning av gas och olja, nedbrytning av organiskt material, urlakning (karstområden) eller på uttorkning av jordar.

I Sverige är det mycket vanligt med sättningar, sk konsolideringssättningar, i lerområden, i samband med markuppfyllningar och grundvattensänkningar. Sättningarna kan ta lång tid att utbildas efter att lasten påförts, vid mäktiga lerlager hundratals år. Vid belastning tas lasten i vattenmättad lera initialt av porvattnet. Trycket får vattnet att strömma mot dränerande lager och med tiden överförs hela tillskottslasten till lerskelettet.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält