rivningslov

Skriftligt tillstånd av byggnadsnämnd att riva byggnad eller del av byggnad.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av bygg-nader. Utanför detaljplanelagt område kan det krävas rivningslov om kommunen har bestämt detta i områdesbestämmelser. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov. Även om rivningslov inte krävs kan det krävas en anmälan till byggnadsnämnden. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan.

Källa: Boverket.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält