mögelpåväxt

Kartongskiktet på gipsskivor är känsligt för påväxt av giftigt s.k. pappersmögel (Stachybotrys chartarum) som kan utvecklas bakom tätskikt. Vid ingrepp (renovering/ rivning) av våtrumsväggar med kartonggipsskivor krävs skyddsutrustning; skyddskläder och partikelfilter 3.

Normalt utgör dock möglet ingen risk för de boende så länge det finns bakom
plattor och tätskikt. Även mycket små fuktmängder, som vid läckage vid felaktiga infästningar och liknande, kan starta påväxten. Gäller oberoende av tätskiktstyp.

Källa:

Det finns många olika slags mögelsvampar. En vanlig typ är svartmögel, som genom sin färg framträder tydligt på ljusa underlag. De här svamparna växer i ytskiktet och förstör egentligen inte underlaget annat än utseendemässigt. Det som syns är de mörka sporerna, medan svamptrådarna (myceliet), som utgör den egentliga svampen är ofärgade.

Hur uppkommer mögel?

Mögel uppkommer även på virke som lagras på olämpligt sätt, till exempel om det ligger oskyddat under längre tids nederbörd. När virket har köpts ska det således inte ligga oskyddat, särskilt inte under den varma årstiden. Har det regnat på virket och det är fuktigt ute, börjar snart mögelsvampar, eller blånadssvampar att växa. Vanligtvis kommer möglet först och därefter blånad. Lagras virket i blött tillstånd ännu längre kan röta uppstå. Man ska inte heller täcka över virke med presenning så att denna går ända ner till marken. Markfukten medverkar till att svampar börjar växa. Virket ska täckas men ligga luftigt. Virke utomhus ska alltid läggas på underlag så att det kan ske en luftväxling under presenningen. Färgens funktion är att försköna och skydda fasaden. Men färg är inte ett bekämpningsmedel och kan därmed inte ge garanterat skydd mot mögel. Problemet kommer sannolikt att öka i och med ett skifte till blötare somrar med sammanhängande längre perioder av fuktigare och varmare höstar och vintrar.

Källa: alcro.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält