mängdförteckning

Förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet.

En mängdförteckning kan exempelvis omfatta mängder av arbetsprestationer, hjälpmedel, material eller varor.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté

Mängdförteckningar är systematiserade upp-ställningar av arbetet och omfattar allt inbyggt material men även vissa hjälparbeten som ingår ett byggprojekt. För uppmätning av mängderna från ritningar m.m. krävs branschspecifika mät-regler som anger både vad som mäts och hur det skall mätas. De är grunden till kalkyler i olika skeden av byggprocessen.

Källa: bygganalys.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält