luftsluss

Utrymme med minst två dörrar som ingår i en förbindelseväg och som kan passeras utan att mer än en dörr behöver vara öppen samtidigt.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

En luftsluss är en anordning som tillåter människor och föremål att passera mellan en tryckbehållare och dess omgivning, samtidigt som trycket i behållaren hålls relativt stadigt samt luftförluster minimeras. Slussen består av en liten kammare med två lufttäta dörrar i serie som inte kan öppnas samtidigt.

En luftluss kan även användas för passage mellan miljöer som innehåller olika gaser snarare än olika lufttryck, för att minimera eller förhindra gasernas sammanblandning.

Källa: WIkipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält