kontrollplan

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för aktuella byggnadsåtgärder, vem som ska göra kontrollen och vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga för kontrollen. Planen ska också ange mot vad kontrollen ska ske (ex. viss punkt i BBR).

De nya bestämmelserna innebär att det ställs tydligare och utökade krav på kontrollplanens innehåll. Kontrollplanen bör omfatta:
- vad som kontrolleras,
- vem som kontrollerar,
- mot vad kontrollen görs,
- på vilket sätt kontrollen utförs och
- resultatet av kontrollen.

Källa: Boverket.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält