kontrollansvarig

Den som tidigare benämndes kvalitetsansvarig kallas nu kontrollansvarig, vilket bättre stämmer med arbetsuppgifterna. Den kontrollansvarige och byggherren ska upprätta ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs på byggarbetsplatsen och att nödvändiga kontroller utförs.

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall. Han eller hon ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Vid avvikelser från kontrollplanen ska den kontrollansvarige informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han eller hon ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Källa: Boverket.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält