konsumentprisindex

Konsumentprisindex är ett index som belyser den genomsnittliga prisutvecklingen i konsumentledet för den totala inhemska konsumtionen. Konsumentprisindex beräknas av statistiska centralbyrån.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar.

Källa: Scb.se

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält