kapillärsugning

Kapillär upptagning av fukt i poröst material.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Kapillärsugning är när vatten transporteras i vätskefas. Drivkraften är vattnets ytspänning och attraktionskraften mot porväggarna. Därför stiger vattnet högre i finporösa material än i grova material. Med kapillärsugning kan stora mängder vatten transporteras på kort tid.

Vanliga fuktskador som orsakas av kapillärsugning är när fuktnivån är hög långt upp i väggen. Även saltutfällningar på insidan av källarväggar är ett tecken på fukt från kapillärsugning.

För att förhindra kapillärsugning kan man bygga ett kapillärbrytande skikt mellan marken och konstruktionen med singel, makadam eller värmeisolerande skivor. I grundmurar av tegel kan man åtgärda kapillärsugning genom att pressa in rostfria stålplåtar.

Källa: akkonsult.com

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält