hyreshus

(Vid fastighetstaxering:) hus som är inrättat till bostad för minst tre hushåll eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Hyreshus kallas ett flerfamiljhus med lägenheter, som upplåts till hyresgäster med så kallad besittningsrätt. Denna rätt regleras i hyreslagen och innebär, att bostaden får disponeras så länge hyreskontraktets åtaganden uppfylls. Hyreshus kan dock även vara radhus med bara en våning.

Hyresgästen kan vara ansluten till Hyresgästföreningen, som med valda och anställda funktionärer bevakar hyresgästens rätt och även har förhandlingsrätt beträffande fastställande av hyror med mera.

Hyreshus är också ett skatterättsligt begrepp som i princip avser flerbostadshus, oavsett om bostäderna i dessa upplåtes med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält