gemensamhetsanläggning

Anläggning som är tillkommen vid förrättning och som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

En gemensamhetsanläggning, ofta förkortad GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Vanliga gemensamhetsanläggningar är avlopp, vägar, båtplatser, grönområden med mera.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält