förfrågningsunderlag

Det underlag som beställaren tillhandahåller för utarbetande av anbud.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté

Förfrågningsunderlag är i Sverige det ord som i lag om offentlig upphandling används för att beskriva det dokument som innehåller förutsättningarna för upphandlingen. Av förfrågningsunderlaget skall (åtminstone) framgå vad som köps och vilka krav som ställs på det som köps. Dessutom skall framgå hur man lämnar anbud och hur jämförelsen av anbuden kommer att gå till.

Förfrågningsunderlag används även vid privat upphandling. Vid upphandling av byggentreprenader innehåller förfrågningsunderlaget i allmänhet ritningar, beskrivningar, mängdförteckningar (ibland) och administrativa föreskrifter. De vanligaste upphandlingsformerna när man ska anlita byggare är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Vid totalentreprenad åtar sig byggaren att ansvara för både projektering och genomförande. Vid generalentreprenad åtar sig entreprenören all byggverksamhet men inte projektering och vid delad entreprenad har byggherren/beställaren direkt avtal med samtliga entreprenörer som i sin tur ansvarar för respektive delentreprenad.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält