energieffektivisering

Att uppnå samma energitjänst med mindre primärenergi.

Energieffektivisering och energibesparing innebär att man försöker effektivisera befintlig energiomvandling antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. På så vis kan man få tillgång till mera energi i samhället utan att öka energiproduktionen. Därmed hushållas bättre med naturresurser, kapital och miljö.

Exempel på storskaliga åtgärder för energieffektivisering är:
- användning av centrala anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla, vilka kan vara mer energieffektiva än mindre anläggningar
- tillvaratagande av industriell spillvärme
- ökad användning av kollektivtrafik, vilken vanligtvis använder mindre energi än enskild transport

Exempel på energieffektiviseringsåtgärder för byggnader är:
- förbättrad isolering genom till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster
- prognosstyrning och sänkning (värmesystem) eller höjning (kylsystem) av den genomsnittliga inomhustemperaturen
- installation av värmeväxlare i ventilationssystemet
- byte från glödljus till lysrör eller lågenergilampor

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält