energideklaration

Byggnadens ägare ska utse en oberoende expert, som gör en besiktning. Med utgångspunkt från besiktningen upprättar experten en energideklaration, som är giltig i tio år. Experten ska sända deklarationen digitalt till Boverket. Byggnadens ägare ska anslå deklarationen synligt för boende och besökande.

Energideklarationen är ett verktyg för att minska en byggnads energiåtgång, driftskostnader och utsläpp av växthusgaser. Den gör det enklare att se vilka åtgärder för energibesparing som är lönsamma och ger en möjlighet att skapa en bättre inomhusmiljö.

Källa: Energimyndigheten

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält