elcentral

(I elinstallation:) kopplingsutrustning som innehåller säkringar eller andra överströmsskydd och som huvudsakligen är avsedd för fördelning av elektrisk energi.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Gruppcentral, elcentral (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en elteknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar i. En gruppcentral sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget i en bostad, och är den punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden, ibland till ytterligare en eller flera undercentraler, om bostaden eller byggnaden är stor. Vanlig maxström på säkringar i en gruppcentral är 6-16 ampere även om mycket större säkringar kan förekomma.

Källa: Wikipedia

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält