buktighet

(Hos linje eller yta:) avvikelse från ett givet plan.

Källa: TNC 95 Plan och byggtermer

Buktighet är krav på lokala ojämnheter typ gropar eller toppar/ryggar i golvet. Kraven anges för större ojämnheter som ofta benämns 'storbuktigheter' där mätlängden är 2,0 meter. 'Småbuktigheter' mäts över mätlängden 0,25 meter. Buktighet kan mätas var som helst på en golvyta. Vid mätning används i regel en rätskiva med 0,25 eller 2 meters längd.

Lutning bestäms av rummets begränsningar och definieras som en höjdskillnad mellan två höjdbestämda punkter. Dessa punkter skall vara belägna invid en vägg enligt figur på sidan 40 i RA 98 Hus. Lutningen kan vara uppåt (+) eller nedåt (-) beroende från vilken av de två punkterna lutningen beskrivs.

Källa: AMA

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält