arbete

Arbetsprestation, hjälpmedel, material och varor.

Arbetsprestation innefattar även utredning, projektering, handhavande av material och varor samt framtagande av handlingar för objektets förvaltning, exempelvis drift- och skötselinstruktioner och i förekommande fall relationshandlingar.

Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté

Relaterad information

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält