Villa

Villapriserna fortsätter uppåt

Bostadspriserna fortsätter uppåt. Småhuspriserna steg under augusti till och med oktober med två procent enligt SCB jämfört med maj till och med juli. På årsbasishar priserna stigit med tio procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 13 av Sveriges 21 län. De län där priserna på småhus steg mest var Gotlands och Jämtlands län med sex procent.

Sjunkande priser redovisas i tre län. I Norrbottens län sjönk priserna med tre procent, samtidigt som priserna i Blekinge och Västerbottens län sjönk med en procent.

I storstadsregionerna Göteborg och Stockholm steg priserna med en respektive tre procent, Priserna i –Malmöregionen var oförändrade.

Källa: byggindustrin.se

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält