”Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande”

”Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande”

På DN Debatt i dag skriver Stefan Löfven, statsminister, Magdalena Andersson, finansminister och Mehmet Kaplan, bostadsminister, att nya reformer krävs för att få fram 700 000 bostäder till år 2025. Regeringen bjuder därför in till blocköverskridande samtal, något som Sveriges Byggindustrier välkomnar.

- Det är glädjande att statsminister Löfven nu bjuder in till blocköverskridande samtal om hur Sverige ska skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggandet. Det är något som vi har efterlyst länge. Med tanke på att både regeringspartierna och Alliansen lyfte bostadsfrågan i valet 2014 borde förutsättningarna vara goda, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

- Ska Sverige få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder. Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och se över plan- och bygglovsregler, fortsätter Ola Månsson.

- Det är viktigt att de politiska partierna inser att åtgärder som sänkt ränteavdrag och införande av skuldkvotstak som förekommit i den politiska debatten skulle kunna ha direkt negativ inverkan på bostadsbyggandet. Detta då kostnaden för bostadsproduktionen idag ligger helt och hållet hos hushållen själva sedan den statliga bostadsfinansieringen upphörde, säger Ola Månsson.

- Vill regeringen på allvar få igång bostadsbyggandet förutsätter vi att man nu är villig att lyssna på de företag som ska bygga bostäderna. Dessvärre upplever vi så här långt inte att intresset för branschen varit tillräckligt stort. Det är trots allt företagen som ska bygga de 700 000 nya bostäder som behövs till 2025. Vi kommer att bidra med vår erfarenhet och kompetens, säger Ola Månsson.

Källa: www.sverigesbyggindustrier.se

Artikeln i DN Debatt: "Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande"

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält