Skatteverket har genomfört en undersökning kring skattefelet visar att var tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens från oseriösa aktörer i branschen.

Vart tredje byggföretag utsatt för osund konkurrens

Skatteverket har genomfört en undersökning kring skattefelet som bland annat visar att var tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens till följd av att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter på olika sätt. På Sveriges Byggindustriers hemsida publicerades följande pressmeddelande som svar på rapporten.

Enligt Skatteverket verkar det totala skattefelet i Sverige minska, men bland annat byggbranschen sticker ut som en bransch där det enligt Skatteverket alltjämt finns betydande problem. Undersökningen visar även att den allmänna inställningen till att köpa svart blir alltmer negativ. (Rapporten bifogad)

– Det är glädjande om den nedåtgående spiralen har brutits, men det återstår ett stort arbete med att komma tillrätta med den svarta ekonomin i samhället generellt och i byggbranschen specifikt, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier

– Att vart tredje byggföretag anser sig utsatt för osund konkurrens för att oseriösa aktörer kan fuska med skatter och avgifter borde vara under den svenska politiska målbilden. Att allmänheten nu har en mer negativ inställning till svartarbete är mycket glädjande och jag bedömer att ökad kunskap om svartarbetets negativa konsekvenser samt reformen med ROT-avdrag högst påtagligt bidragit till attitydförändringen, säger Peter Löfgren.

Byggbranschen har länge argumenterat för ordning och reda genom att Skatteverket måste få moderna verktyg för att kunna göra oanmälda kontroller ute i verkligheten.

– Vi vill se en lag om närvaroliggare, en redovisning av arbetsgivaravgift på individnivå och en lag om anmälningsplikt för utländska företag. Vi vet att dessa förslag kommer att ge positiva resultat genom att Skatteverkets oanmälda kontroller kan bli effektiva och förebyggande. Manöverutrymmet för fuskarna måste helt enkelt bli mindre, avslutar Peter Löfgren.

Källa: Bygg.org

Läs hela Skatteverkets rapport här. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält