Titania arbetar för mångfald och emot diskriminering.

Vad gör byggbranschen mot fördomar och diskriminering?

Som fortsättning på artikeln ”Alla välkomna till Titania” har Titania intervjuat både arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier samt arbetstagarorganisationen Byggnads för att se deras syn på diskriminering och fördomar inom byggbranschen, vad man bör göra för att komma till rätta med problemen och vad som redan görs för att förbättra branschen. Artikeln avslutas med sammanfattning av vad Titania som arbetsgivare gör för att med praktiska åtgärder arbeta mot fördomar och diskriminering.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier

Titania (T) pratade med Lars Tullstedt (LT) representant för och ansvarig för diskrimineringsfrågor hos arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

T: Det här med mångfald i branschen är ju oerhört viktigt och något som flera byggföretag jobbar med. Har du något tips till oss som företag - hur kommunicerar vi ut att mångfald behövs och att alla är välkomna inom byggbranschen?

LT: Det finns ju många sätt att göra det. Ett tydligt sätt att visa var företaget står är att visa detta i bl.a. annonseringar och olika mediala sammanhang. På den egna webben inte minst. Lyft fram de olika personer som finns i företaget. Men om inte denna kommunikation samspelar med att det finns tydliga interna signaler och förankring om allas rätt att bli respekterade på sin arbetsplats – oavsett kön, ursprung, livsstil eller funktionshinder så håller det inte. Hela företaget måste vara med på noterna – från ledning och administration till alla som finns ute på arbetsplatserna. Det finns en hel del mångfaldskonsulter som gärna hjälper företag med dessa frågor.

T: Hur bidrar de nya unga generationerna till att komma tillrätta med fördomar och diskriminering?

LT: I takt med att nya unga människor kommer ut i arbetslivet påstår jag att acceptansen ökar för mångfald. Men alla unga har inte dessa mer öppna värderingar. Det finns risk att den minoritet som ifrågasätter mångfalden lyckas skrämma sina arbetskamrater till tystnad. Låt dom inte bre ut sig, dom flesta är som sagt öppna för mer mångfald!

Sedan är det nog tyvärr så att det tar några år att ”vänja sig” vid en homogen arbetsplats och sedan tycker man kanske inte att det är något problem…

T: Titania har kontaktat arrangörerna för Pridefestivalen 2013 eftersom vi är intresserade av ett samarbete. Du som insatt i både byggbranschen och HBT frågor, vad skulle Du vilja se att ett företag bidrar med eller kommunicerar ut på Pride - med tanke på jämställdhet?

LT: Jämställdhet är väl ett begrepp som i första hand adresserar lika villkor för kvinnor och män. HBT-frågorna har delvis en annan karaktär och det självklara är väl att ett företag profilerar sig för tolerans och acceptans och tar avstånd från diskriminering och fördomar. Men företagets anställda måste, som sagt, också känna igen sig i hur företaget uppträder i samband med en sådan aktivitet.

T: Hur ser du på kvinnors och invandrares situation i branschen?

LT: Antalet personer med utländsk bakgrund har ökat starkt den senaste 10-årsperioden. Det beror självklart på att branschen har haft stora behov av arbetskraft och då kommer många med utländsk bakgrund in i branschen. Detta ser vi tydligt bland dem som betalar skatt i Sverige men vi har också haft en ökning – oklar till antalet – av antalet yrkesarbetare från andra länder som är här mer tillfälligt och betalar skatt i sitt hemland. Se bifogad Power Point(som endast innehåller de som betalar skatt här i Sverige).  

När det gäller kvinnorna är det relativt små bekymmer när det gäller kvinnliga tekniker, ingenjörer och civilingenjörer. Kvinnorna etablerar sig starkt i dessa led och de flesta trivs bra i branschen. Men det förekommer också dom som väljer att byta till mer jämställda delar av byggsektorn, t.ex. konsultledet för att dom inte trivs i byggföretagen. Det är ett problem, men inte så stort.

För kvinnliga yrkesarbetare finns det två stora problem, det är för få sökande till yrkesutbildningen i gymnasieskolan och det är tyvärr få kvinnliga yrkesarbetare som stannar länge i sitt yrke. Studievägledarna tycks vara en förklaring till att många unga kvinnor inte vågar välja byggprogrammet men det finns också uppfattningar hos yrkeslärare om vilka yrken som är lämpliga för kvinnor. Ska man få någon rätsida måste alla kvinnor kunna se alla byggyrken som lämpliga. Från BI förbereder vi nya insatser för att stödja tjejer på Bygg- och anläggningsprogrammet eftersom det händer för lite där. Det såg bra ut ett tag men tyvärr verkar det som ökningen har avtagit efter införandet av nya gymnasiet.

Tabell andelen unga kvinnor på fyra olika yrkesprogram (från BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Läsår*                Bygg- och anl   El- och energi   Hantverk         Vård-omsorg

2011/12              9,2                       4,3                       91,1                     82,2

2010/11              9,4                       5                           87,7                    77,9

2009/10              9,5                       4,8                       85,6                     79,1

2008/09              8,6                       4,3                       84,5                     81,1

2007/08              7,1                       4,2                       83,5                     82,4

I det stora så minskar kvinnor med korta utbildningar, t.ex. administratörer, städerskor etc och inom eftergymnasiala området sker det en ökning. Men bland det stora flertalet yrkesutbildade från gymnasiet sker ökningen mycket långsamt beroende på att det är den stora yrkesgruppen i byggindustrin. Om antalet kvinnor fördubblas så är det självklart bra men det syns knappt i statistiken. Se även bifogad Excelfil.

T: Hur kan det komma sig att trots alla nätverk och aktivt arbete från t ex Byggnads, så är det enligt artiklar färre kvinnor och invandrare i dag än tidigare i byggbranschen?  Vilka åtgärder har visat sig effektiva och ineffektiva?

LT: Jag vet inte om jag kan hålla med om att det har varit så aktivt arbete. Men det sker förändringar trots detta och särskilt kan man se att antalet kvinnliga målare ökat markant de senaste åren. Vi tror att det beror på flera saker; fixasåporna i TV, uppfattningar hos SYV och yrkeslärare att måleri är lämpligast för kvinnor och givetvis att man gärna väljer som kompisarna (de andra tjejerna på utbildningen). Sedan har en del av den uppmärksamhet som riktats mot branschen i artiklar tyvärr byggt på felaktiga grunder.

T: Har Du några konkreta förslag på åtgärder för att underlätta för kvinnor och invandrare i byggbranschen?

LT: Ja; se till att det inte upplevs som hinder att det krävs vissa speciella lösningar för att underlätta för kvinnor eller personer som inte kan språket så bra. Det ska inte vara problem att få tag i skyddskläder och verktyg för mindre händer t.ex. Det gäller också att se till att kvinnor och män kan byta om på arbetsplatsen utan att dom måste se varandra halvnakna. Det går givetvis att lösa på flera sätt både lokalmässigt och tidsmässigt (byta om vid olika tider). Mångfaldsutbildning/seminarier i företaget… Mer idéer kan man kanske få genom närmare studium av www.libra.nu som innehåller resultatet från ett projekt som vi genomförde tillsammans med Byggnads och Arbetsförmedlingen bl.a.  

T: Hur ser du på framtiden för HBT-personer i byggbranschen? Vilket år tror du att du kan luta dig tillbaks i stolen, sätta fötterna på bordet och säga att du "lyckats" och att fördomarna försvunnit?

LT: Jag tror att det kommer att bli vanligare att man blir öppen med alternativa livsstilar även i byggbranschen. Det tar nog lite längre tid än inom andra delar av arbetsmarknaden där det är mer accepterat med olikheter. Detta beror givetvis på att det manliga idealet kommer att vara förhärskande tills det blir mer vanligt med kvinnor på byggarbetsplatserna. Jag avstår från gissning.

Arbetstagarorganisationen Byggnads

Titania (T) pratade med Matz Larsson (ML), kommunikationschef på fackförbundet Byggnads, som sedan fem år tillbaka arbetar engagerat med HBT-frågor (homo, bisexuella och transpersoner.)

T: Du jobbar mycket med att få in mångfald i byggbranschen om vi förstått det rätt. Mångfald är något som även vi på Titania tycker är oerhört viktigt. Har du något tips till oss som företag hur vi kommunicerar ut att mångfald behövs och att alla är välkomna inom byggbranschen och framförallt till Titania? 

ML: Jag och Byggnads har jobbat med mångfaldsfrågor sedan ett antal år tillbaka. Vi vet ju att alla organisationer och företag tjänar på mångfald. Det är en stor konkurrensfördel att ha människor med många olika kompetenser och erfarenheter. När det gäller att kommunicera mångfaldsfrågor så bör man dela upp det internt och externt. Internt i företaget är det viktigt att visa att ledningen står bakom mångfald och att man lyfter dessa frågor vid interna möten, i policydokument, hur man bemöter varandra på arbetsplatsen, ta in föreläsare mm.

Om ledningen visar att dessa frågor är viktiga och prioriterade så ger det en viktig signal inåt. När man kommunicerar externt så kan man på hemsida och andra dokument ha ett avsnitt som beskriver att man jobbar med mångfald och vad företaget har för värderingar i sin verksamhet. Man kan också annonsera i t ex tidningen QX. Det ger en signal om var man står i dessa frågor, men det kan också locka till sig en köpstark konsumentgrupp.

T: Hur bidrar de nya unga generationerna till att komma tillrätta med fördomar och diskriminering? 

ML: Min erfarenhet är att den yngre generationen har en mycket mer öppen och avslappnad inställning till HBT-frågor jämfört med tidigare. Då är det viktigt att de arbetsgivare och företag som anställer yngre personer också visar och ger signalen att HBT och mångfald är en självklarhet på arbetsplatsen.

T: Du berättade i september i tidningen Byggindustrin att Byggnads har gjort en ny undersökning som visar att det hänt mycket, att det blivit lättare att komma ut som homosexuell på bygget. Hur har detta visat sig? 

ML: Den nya undersökningen visar att fler tror att det nu är lättare att berätta att man är homosexuell på en byggarbetsplats och att detta tas emot på ett bra sätt. Det är också fler som i undersökningen säger att de skulle våga berätta om sin sexuella läggning. Undersökningen visar vad man tror har hänt, alltså inte hur verkligheten rent faktiskt ser ut. Där har vi ett jobb kvar att göra för att få en samlad bild. Men då tycker jag att här har både facket och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar för att få en bild av hur det ser ut på våra arbetsplatser. Och vi har också ett gemensamt ansvar för att ändra attityder, om så skulle behövas.

T: Titania har kontaktat arrangörerna av Pridefestivalen 2013 eftersom vi är intresserade av ett samarbete. Du som insatt i både byggbranschen och HBT frågor, vad skulle Du vilja se att ett företag bidrar med eller kommunicerar ut på Pride? 

ML: Jag är övertygad om att det skulle göra mycket om ett byggföretag, eller ännu hellre, flera byggföretag och arbetsgivarorganisationen, kunde ha ett tält eller liknande på Prideområdet. Kanske skulle både arbetsgivarna och facket ha gemensamt seminarium om HBT frågor i byggbranschen. Det är också möjligt att annonsera i t.ex tidningen QX för att visa stöd. Det finns fler saker man kan göra och det är möjligt att hitta olika samarbetsparter.   

T: Hur ser du på kvinnors och invandrares situation i byggbranschen? 

ML: Först och främst är det viktigt att konstatera att vi har alldeles för få kvinnor och invandrare i byggbranschen. Som jag sagt tidigare, så tjänar alla på mångfald. Tyvärr är det tom så att antalet kvinnor i branschen minskar. Jag har ingen bra förklaring till detta, utan kan bara spekulera. Jag skulle tro att många kvinnor upptäcker att byggjobbet är tungt. I värsta fall möts de av en dålig inställning från sina manliga kollegor. Oavsett, så måste hela branschen skaffa sig mycket bättre kunskaper om hur kvinnor upplever sin situation och varför de väljer bort byggyrket. När det gäller invandrare så är min kunskap ännu sämre kring hur många som är i branschen och hur många som eventuellt lämnar sitt yrke.

T: Hur kan det komma sig att trots alla nätverk och aktivt arbete från t ex Byggnads, så är det enligt artikeln i Byggindustrin färre kvinnor och invandrare i dag än tidigare i byggbranschen? Vilka åtgärder har visat sig effektiva och ineffektiva? 

ML: Byggnads har ett kvinnligt nätverk, där kvinnor i byggbranschen kan utbyta erfarenheter och vara ett stöd åt varandra. Man kan ju tycka att det inte ska behövas något speciellt nätverk, utan att branschen ska vara öppen för alla, precis som man är. Det kan inte bara vara facket som har ansvar för att rekrytera kvinnor. Först och främst är det arbetsgivarna som anställer och som har ansvar för sin personal. Så frågan ska också ställas till arbetsgivarna.  

T: Har Du några konkreta förslag på åtgärder för att underlätta för kvinnor och invandrare i byggbranschen?  

ML: Jag är helt övertygad om att hela byggbranschen hade tjänat på att vi samlade oss till en stor gemensam attitydkampanj och tydligt lyfte fram de värderingar vi vill ska råda i byggsektorn. Det skulle bli tydliga signaler till omvärlden om att vi är en modern bransch som ser och satsar på människors olikheter. Det skulle också bli bra signaler till dem som vill söka sig till vår sektor och då kan vi lättare rekrytera de bästa personerna. Och slutligen är det en tydlig signal till företag i branschen och dess anställda att våra värderingar är mångfald.

T: Hur ser du på framtiden för HBT-personer i byggbranschen? Vilket år tror du att du kan luta dig tillbaks i stolen, sätta fötterna på bordet och säga att du "lyckats" och att fördomarna försvunnit?

ML: Det var en svår fråga! Just nu går ju Jonas Gardells tv-serie "Torka aldrig tårar utan handskar " på tv och den visar väldigt tydligt vilka fördomar som vi har haft att brottas med. Det ser ju mycket bättre ut nu än för 30 år sedan men fördomar sitter djupt och det är svårt att säga när dessa har upphört, om de någonsin gör det. Så mitt svar är att vi måste börja vårt arbete idag och hålla i attitydfrågorna under lång tid och en dag kanske vi märker att allt arbete är gjort, oavsett när det kan tänkas bli.  Då kan vi luta oss tillbaka och njuta.....

Titanias arbete mot fördomar och diskriminering

Titania har en absolut nolltolerans för alla typer av diskriminering och fördomar inom hela företagskoncernen. Koncernens principer och riktlinjer för våra anställda är tydligt sammanställda i dokumentet ”Diskriminerings- och jämställdhetspolicy på Titania” som finns upplagd på företagets hemsida och även kommunicerats ut internt i företaget. I inledningen på policyn står följande:

Inom Titaniakoncernen är öppenhet, mångfald och acceptans för andra människor grundläggande förutsättningar för koncernens framgång. Det är därför självklart att ingen medarbetare inom koncernens företag skall diskrimineras eller behandlas annorlunda på grund av kön, etnisk tillhörighet, ursprung, sexuell läggning, ålder, fysiska förutsättningar, religion, trosuppfattning eller liknande. Inom Titaniakoncernen skall alla människor behandlas med respekt och värdighet i enlighet med våra affärsprinciper och grundläggande värderingar.  

När det gäller t ex rekrytering av nya medarbetare till Titania, så är det enda som ligger till grund för bedömningen av inkomna ansökningar och CV:n huruvida kandidaten skulle kunna utföra ett bra arbete inom koncernen, dennes kompetens, erfarenhet, utbildningar, personliga egenskaper samt övriga relevanta kriterier. Varken Titania som koncern eller byggbranschen som helhet har råd att utestänga vissa grupper eller människor, på grund av icke relevanta orsaker som kön, ursprung, religion, sexuell läggning etc. 

Titania har lyckats väldigt bra, faktiskt betydligt bättre än genomsnittet i byggbranschen, att få en bredd och stor mångfald bland koncernens medarbetare, vilket framgår tydligt under rubriken ”Kontakta oss” på Titanias hemsida där våra medarbetare presenteras. 

Vårt arbete för en mer jämställd koncern och en mer jämställd bransch fortsätter dock och Titania vill därför än en gång varmt välkomna alla sökande till våra lediga tjänster, som finns under rubriken ”Lediga tjänster hos Titania" på Titanias hemsida www.titania.se. 

Diskussion: 

Var gärna med och diskutera ämnet på Titanias Twitter www.twitter.com/titaniabygg eller på vår Facebook www.facebook.com/titaniabygg

Länkar:

Lediga tjänster på Titania 

Vi trivs på Titania

Sveriges Byggindustrier

Byggnads

www.libra.nu

 

   

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält