En man i röd skyddshjälm och svart kostym tittar på en ritning och ett bygge.

Tvärnit i byggindustrin enligt ny konjunkturbedömning

Den försämrade tillväxten för svensk ekonomi under andra halvåret 2011 dämpar utvecklingen för byggindustrin i år. Bostadsbyggandet som helhet minskar medan lokal- och anläggningsinvesteringar stöttar branschen. När bostadsinvesteringarna nästa år vänder upp visar byggindustrin åter positiva tillväxttal. Denna utveckling framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bostadsbyggandet minskar

Hushållens tidigare negativa syn på den ekonomiska utvecklingen gjorde att bostadsbyggandet började minska i fjol. Nyproduktionen fortsätter att utvecklas svagt i år och bostadsinvesteringarna sjunker för att vända försiktigt uppåt 2013 när flerbostadshusbyggandet åter ökar.

– Vi ser en tudelad bransch där framför allt bostadssidan går svagt medan både lokal- och anläggningsbyggande utvecklas positivt. Det är inom lokalsektorn som tillväxtutsikterna bedöms vara som mest robusta eftersom investeringarna ökar både inom offentlig och privat sektor, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI i ett pressmeddelande.

Högsta sysselsättningen sedan 1991

Trots byggindustrins relativt svaga tillväxt kommer sysselsättningen att fortsätta öka. Totalt sett kommer branschen att ha närmare 6 000 fler sysselsatta 2013 än 2011. Det innebär att byggindustrin har den högsta sysselsättningsnivån sedan 1991.

– Det finns dock risk för en svagare efterfrågeutveckling framöver, till exempel om eurokrisen eskalerar. Vi har även en avtalsrörelse nästa år som vid en konflikt kan stjälpa en återhämtning. Den strejk vi har haft inom byggsektorn under våren har tyvärr skapat en större osäkerhet för utvecklingen under 2013, avslutar Johan Deremar.

Källa: BI

För att läsa hela rapporten, se BI:s hemsida. 

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält