Glad man jublar

Tvåmiljonerssanktionen som försvann

Nedanstående är fortsättningen och förhoppningsvis avslutningen på alla de märkliga turer kring bostadsrättsföreningen i Stockholm som kommunen ville påföra dryga 2 miljoner kronor i sanktionsavgift på felaktiga grunder.

Se tidigare delar av historien här. 

Ärendet skulle ha behandlats i byggnadsnämnden den 23 augusti 2012. Det som föranledde de gigantiska sanktionerna var att byggherren bytte ut uttjänta stammar, utan att göra några förändringar i sak. Detta gjordes utan att söka anmälan i tid och att arbetet påbörjades utan startbesked. Nu har allt tagit en ny vändning. I korrespondensen som följde pekade handläggaren, i ett sent skede, på att stammen flyttats en bit i källarplanet. Handläggaren informerade också att om rättelse sker kommer sanktionerna inte att krävas ut. Inför sommaren flyttade därför byggherren tillbaka rörstammen 1 dm (enligt byggherren) till sitt ursprungliga dåliga läge.

Nyligen damp det ner ett slutbesked i KA:s brevlåda.
Åtgärderna som gjordes blev i slutänden ett icke anmälningspliktigt ärende, trots kommunens motsatta mening från början. Efter många konstiga turer (se första artikeln) fick byggherren ändå ett startbesked, när åtgärden var klar och tagen i bruk. Strax efter sommaren kom ett mail från kommunen om att miljonerna inte skulle utkrävas eftersom rättelse nu var gjord.

För ett par dagar sedan kom så ett slutbesked  Frågan är om slutbeskedet var det rätta dokumentet som ärendet sedan utvecklades.

Hela historien har utspelats i PBL:s sankmarker där det varken bär eller brister. Två tydliga PBL-lärdomar kan dras.
a) Sanktionsreglerna är historiens värsta misstag från regeringens sida. Skulle det inte handlat om byggfrågor skulle massmedia driva sitt värsta drev. Värre än i Toblerone-affären eller en för dyr firmafest. Här handlar det om många miljoner som byggherrar har fått punga ut, i många fall på grund av bagatellartade förseelser.
b) Reglerna om anmälningsplikt för inre ändringsarbeten innehåller så många gråzoner att tolkningarna blir helt olika i olika kommuner. Något som Bostadsministern gått till storms mot, men aldrig uppmärksammat, vad gäller dessa frågor. Boverkets remiss om att ta fram vägledning i dimman, vid ändringar som påverkar brandskyddet, kan däremot utvecklas till något riktigt positivt.

Så för KA:s del får man väl säga att slutet ändå blev gott, trots panikångest i ett halvår. 

Källa: http://nyttochviktigt.byggutbildarna.com/

Relaterad information

Frågor och svar

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält