Fasaden på ett tiovåningshus från miljonprogrammet.

I miljonprogrammen är tryggheten viktigast

Två av tre tycker att deras miljonprogramsområde har dåligt rykte. Invånarnas engagemang är avgörande för att få fler att trivas enligt en ny rapport.

Många miljonprogramsområden är skamfilade och i stort behov av upprustning. Oftast handlar det om stambyten, tilläggsisolering, fönsterbyten och nya badrum.

Ändå är helt andra frågor minst lika viktiga för att folk ska trivas i sina områden och vilja bo kvar, konstaterar  konsultföretaget Tyréns i den tvärvetenskapliga rapporten Möjliga miljoner.

Det är framför allt otrygghet, dåligt rykte och isolering som är de viktigaste orsakerna till om folk inte är nöjda med sitt område. Men mycket går att göra med enkla medel, enligt rapporten.

- Både hårda och mjuka faktorer samspelar och det är kanske svårare att komma åt de mjuka. Därför har vi tagit fram en metod för hur man kan arbeta med de frågorna och prioritera sina insatser så att det man gör ger effekt, säger Madeleine Eneskjöld, beteendevetare och medarbetare i projetet.

Studien bygger bland annat på en enkät med drygt 3 400 personer i fem olika miljonprogramsområden. De har svarat på frågor om vad som är bra och dåligt och vad de tycker är viktigt för trivseln.

Liksom i de flesta undersökningar rankas tryggheten som viktigast för att man ska vara nöjd med sitt bostadsområde. 59 procent anger att de känner sig trygga, men de som inte gör det pekar bland annat på hur bilparkeringarna är utformade. 

- Så som miljonprogramsområdena ofta byggdes separerades bilarna från husen. Parkeringarna ligger avskärmade och känns otrygga. Med ganska enkla medel kan man ofta förbättra belysningen och sikten och skapa trygga stråk, säger Madeleine Eneskjöld.

Näst viktigast för nöjdheten är områdets rykte,  alltså vad invånarna tror att andra tycker om deras bostadsområde. Det är samtidigt det område som de tillfrågade var minst nöjda med: bara en av tre tycker att deras område hade gott rykte.

Det har också stor betydelse vad invånarna själva tycker om sitt område. Om man inte förbättrar deras egen bild av området kommer det också bli svårt att övertyga andra om områdets fördelar och förbättra ryktet, enligt rapporten.

Flera av de åtgärder som föreslås handlar om att stärka invånarnas engagemang och inblandning. De boendes kunskaper och synpunkter är också viktiga för att förättra de andra trivselaspekterna: att skapa mötesplatser, bryta isoleringen från resten av staden, göra det vacker och öka utbudet av affärer, bland annat, enlig rapporten.

- Alla områden skiljer sig åt. Det viktiga är dialogen, att man frågar dem som bor där och har en idé om hur man ska ta tillvara deras åsikter. Då har man större möjligheter att nå framgång, säger Madeleine Eneskjöld.

Mer information om forskningsprojektet Möjliga miljoner.

Hela artikeln finns på Hem och Hyras hemsida.

Relaterad information

Övriga NYHETER

Kontaktformulär

Du måste fylla i alla obligatoriska fält

Offertförfrågan

= obligatoriska fält